Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512869
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82724/96
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Kollum E 298
Kollum E 299
Kollum E 386
Bij Trekweg 3, 9292 ML te Augsbuurt

Omschrijving

Inleiding

De VERKEERSBRUG te Augsbuurt is een vaste balkbrug over de Stroobosser Trekvaart uit 1907, volgens een jaartal in het landhoofd. De Trekvaart tussen Stroobos en Dokkum stamt van 1651-1655, en de vele bruggen over deze vaart waren en zijn in beheer bij het Rijk. Vanaf 1880 werden de bestaande bruggen geleidelijk vervangen door één type brug, waarvan de hier genoemde er één is. De meeste van deze bruggen zijn sinds die tijd sterk gewijzigd of vervangen; de brug naar Augsbuurt is van een weinig voorkomende gaafheid. In het landschap en in stedebouwkundig opzicht completeert de brug een eenheid: de brug vormt de enige toegang naar het langs de oude trekvaart gelegen buurtschap Augsbuurt, dat met haar historische kerk, een karakteristiek en bepalend landschapselement vormt. De brug en de landhoofden zijn gaaf. De brug heeft schuin geplaatste bakstenen vleugelwanden. Mogelijk vormen de twee houten beschoeiingen/vleugelwanden, parallel aan de liggers aan de westzijde, een restant van de voorganger van de huidige brug. De afmeerpalen zijn vernieuwd.

Omschrijving

Vaste balkbrug met ijzeren liggers met I-profiel, waarop een houten rijdek ligt. De gemetselde landhoofden hebben schuin geplaatste vleugelwanden, die naar beneden aflopen naar de oevers. In de baksteen bevinden zich vlechtingen; aan de bovenzijde van de frontwanden en op de hoeken met de vleugelwanden natuurstenen blokken; in de meest zuidwestelijke is het jaartal 1907 gebeiteld. De ijzeren onderdelen van de brug zijn aan elkaar geklonken. De brugleuning bestaat uit aan de liggers geklonken verticalen, waartussen horizontale platte staven en driehoeken die, met de punten tegen elkaar, kruisende diagonalen vormen. Aan de oevers loopt de bovenrand van de leuning schuin af naar de grond. Aan de westkant bevinden zich in het verlengde van het rijdek aan beide zijden houten steile vleugelwanden of oude beschoeiing, in verticale planken.

Waardering

De verkeersbrug te Augsbuurt uit 1907 is van algemeen cultuurhistorisch en stedebouwkundig belang:

- als voorbeeld van de bruggen over de Stroobosser Trekvaart, die vanaf 1880 werden geplaatst als vervanging van de oudere bruggen over de Trekvaart;

- als onderdeel van het land- en waterwegennet in Friesland in de negentiende eeuw;

- vanwege de gaafheid van de constructie en het uiterlijk;

- als kenmerkend landschapselement behorende bij het buurtschap Augsbuurt;

- vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van dergelijke bruggen.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Verkeersbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1907
1907
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Balkbrug

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing