Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512913
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82765/140
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Weesp G 543
's-Gravelandseweg 50, 1381 HK te Weesp
's-Gravelandseweg 51, 1381 HK te Weesp

Omschrijving

Inleiding

LANGHUISBOERDERIJ MET ZOMERHUIS gelegen aan de oostzijde van de 's-Gravelandseweg. De boerderij, genaamd "De Overhorn" dateert uit omstreeks 1875. De boerderij is teruggelegen ten opzichte van de weg en wordt daarvan gescheiden door wegsloot en een voortuin met oude loofbomen. De boerderij is bereikbaar via een gebogen oprit over het midden en het noordelijk deel van het erf. De boerderij is tevens wat lager gelegen dan de weg, in de Keverdijkse polder.

De ligboxenstal achter op het erf is niet uit de oorspronkelijke bouwtijd, het tussenlid dat het langhuis met het zomerhuis verbindt, evenmin.

N.B. De ligboxenstal en het tussenlid vallen niet onder de bescherming.

Omschrijving

De langhuisboerderij en het zomerhuis hebben beide een rechthoekige plattegrond en een hoogte van één bouwlaag onder respecievelijk zadeldak (langhuis) en onder afgeknot zadeldak (zomerhuis), gedekt met zwarte gesmoorde kruispannen. Het zomerhuis heeft aan de straatzijde een wolfseind. De noklijnen staan loodrecht op de 's-Gravelandseweg. Het voorste gedeelte van het woonhuis van het langhuis is onderkelderd. De gevels van de woongedeelten zijn opgetrokken in rode handvormsteen, gemetseld in kruisverband en afgewerkt met een (vernieuwde) knipvoeg. De gevels zijn opgetrokken boven een gepleisterde plint. In de voorgevels is decoratief pleisterwerk toegepast, onder andere voor de hoeklisenen, middenrisaliet van het langhuis, vensteromlijstingen en wenkbrauwen. In de gevels zijn enkele smeedijzeren schootankers zichtbaar. De bedrijfsgedeelten van langhuis en van zomerhuis zijn opgetrokken in houten stijl- en regelwerk en bekleed met horizontale gerabatte houten delen boven een betonnen voeting. De constructie van de bedrijfsgedeelten van zowel langhuis als zomerhuis bestaat uit rechthoekige gebinten, met rijen standvinken, die een kap met schenkelspanten dragen. Ook de woongedeelten hebben een kap met schenkelspanten.

Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen van de woongedeelten elk een zesruits-schuifvenster, waarvan het tweeruits-bovenlicht getoogd is. Boven de vensters zijn wenkbrauwen van decoratief pleisterwerk aangebracht.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel van het langhuis (W) heeft een breedte van drie vensterassen. De nadruk ligt op het gepleisterde middenrisaliet ter breedte van één vensteras. Het risaliet bevat op de begane grond een schuivenster en in de kapverdieping een keperboogvormig houten venster met twee draairamen. Onder het keperboogvormig venster is een houten naambord bevestigd. De vensteras ter linker- en ter rechterzijde van het middenrisaliet bevatten elk een schuifvenster. Onder deze vensters, maar boven de plint, bevindt zich een klein rond keldervenster met gepleisterde omlijsting. In de topgevel is verticaal beschot aangebracht. De gevel wordt afgesloten door een dakoverstek met lobvormig gesneden windveren en een nokmakelaar.

De rechterzijgevel van het langhuis (Z) heeft in het voorhuis geheel westelijk twee rechthoekige houten keldervensters. Rechts daarvan bevinden zich twee rechthoekige T-vensters waarboven horizontaal beschot is aangebracht. Het stalgedeelte op bakstenen voet en met gevels van gerabatte delen is lager dan het woonhuis en bevat een loopdeur en drie getoogde ijzeren stalvensters.

De achtergevel van het langhuis (O) heeft een betonnen onderpui en een gerabatte topgevel. Op de begane grond bevinden zich drie rechthoekige opgeklampte loopdeuren, in de kap twee betonnen vierruits-vensters.

De linkerzijgevel van het langhuis (N) heeft in het woongedeelte, geheel westelijk, een rechthoekig houten keldervenster met luiken en getoogd schuifvenster erboven. Oostelijk daarvan bevindt zich een geveldeel met een rechthoekig houten T-venster waarboven horizontaal beschot is aangebracht. Het stalgedeelte (oostelijk) bevat een opgeklampte loopdeur en drie getoogde ijzeren stalvensters. Door middel van een (niet beschermd) bakstenen tussenlid, tussen stal en woongedeelte, is het langhuis verbonden met het zomerhuis.

Het interieur van het langhuis is nog merendeels intact wat betreft de ruimtelijke indeling en wat betreft detailleringen, zoals paneeldeuren en de houten schuifluiken met panelen, waarmee de vensters van binnenuit kunnen worden geblindeerd.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel van het zomerhuis (W) heeft eveneens een breedte van drie vensterassen en bevat op de begane grond drie getoogde schuifvensters en in de kapverdieping een centraal geplaatst getoogd schuifvenster met links en rechts daarvan een klein rond venster met gepleisterde omlijsting. De schuifvenster hebben alle een gepleisterde wenkbrauw.

De linkerzijgevel van het zomerhuis (N) bevat in het woongedeelte (westelijk) een getoogd schuifvenster en een (niet oorspronkelijke) deur. Het stalgedeelte (oostelijk) met gerabatte delen bevat zes getoogde ijzeren stalvensters en een opgeklampte deur.

De achtergevel van het zomerhuis (O) heeft een betonnen onderpui en een gerabatte topgevel. De begane grond bevat twee rechthoekige opgeklampte loopdeuren en een grote opgeklampte inrij-(schuif-)deur. In de kap zijn twee betonnen vierruits-vensters aangebracht.

De rechterzijgevel van het zomerhuis (Z) heeft in het bedrijfsgedeelte (oostelijk, achter het verbindingslid) nog drie getoogde ijzeren stalvensters en nabij het verbindingslid een (niet oorspronkelijke en derhalve niet beschermde) houten keukendeur met twee rechthoekige vensters.

Het interieur van het zomerhuis is nog gedeeltelijk intact en bevat nog enkele paneeldeuren en de schuifluiken achter de vensters van het woongedeelte.

Waardering

De langhuisboerderij met zomerhuis is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van agrarische bouwkunst uit de tweede helft van de 19de eeuw op het Noordhollandse platteland, met een voorname gevelbehandeling. Daarnaast heeft de boerderij situationele waarde door de nog merendeels gave 19de-eeuwse stedebouwkundige situering langs de Vecht, in het open polderland van de Keverdijkse polder.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Zomerhuis
Nee Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1875
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Langhuisboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden