Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513111
Complexnummer
513112 - Oolde
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82957/81
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Lochem X 165
Ooldselaan 17, 7245 PP te Laren

Omschrijving

HOOFDGEBOUW (Huis Oolde). Het blokvormige hoofdgebouw is in 1663 (zie jaartalankers) gebouwd op enige afstand van de oorspronkelijke huisplaats. Rond 1771 is het huis voorzien van de Bentheimer zandstenen ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl en in de 19de eeuw gepleisterd. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken pand bestaat uit een souterrain en twee bouwlagen onder een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt afgeplat schilddak met hoekschoorstenen en voorzien van dakkapellen met halfronde frontons en klauwstukken in Lodewijk XIV-stijl. De symmetrisch ingedeelde vijfassige voorgevel wordt geaccentueerd door de zandstenen toegangspartij met vijftredig bordes. De omlijsting omvat een dubbele toegangsdeur met snijlicht en een meerruits verdiepingsvenster. In de omlijsting is een geaccoleerd wapenschild Van Keppel en Heeckeren aangebracht. Aan weerszijden van de middenas zijn meerruits schuifvensters, die op de verdieping voorzien zijn van persiennes. De overige gevels kennen een regelmatige vensterindeling met meerruitsvensters behangen met persiennes, behalve de vensters in de achtergevel. Voor de linker zijgevel is een breed bordesterras gebouwd (XXa), waar een wapensteen is ingemetseld (steen met jaartal 1664 en de wapens van de geslachten Van Keppel, Ittersum, Coeverden en Sloet), rechts in de gevel dubbele terrasdeuren. Tegen de achtergevel is een rechthoekige aanbouw van latere datum. In het INTERIEUR is onder meer van belang de oorspronkelijke plattegrond met een centrale gang geflankeerd door kamers.

Waardering

HOOFDGEBOUW (Huis Oolde) van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege het sobere 17de-eeuwse blokvormige hoofdgebouw, dat in ca.1771 verrijkt is met een ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513112. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1663
1663
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Lodewijk XIV-stijl
stijlzuiver