Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513209
Complexnummer
513208 - Algemene Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82789/149
Kadastrale aanduiding
Bussum B 5531
Bussum, Algemene begraafplaats, Brediuskwartier

Omschrijving

Inleiding

BAARHUISJE, behorende tot het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum en uitgevoerd in sobere eclectische bouwtrant in de tweede helft van de 19de eeuw. Het baarhuisje is gesitueerd aan de westzijde van het terrein aan het einde van de hoofdas.

Omschrijving

Het baarhuisje is op rechthoekige plattegrond opgetrokken in rode baksteen op gecementeerde plint onder zadeldak, bedekt met zwarte Hollandse pannen. De dakranden zijn gecementeerd. De voorgevel (O) is opgetrokken in rode en donkergrijze baksteen en kent een vertikale indeling door middel van uitgemetselde en terugliggende gevelvlakken. De houten deur onder boogveld, bevindt zich in een uitgemetselde boog in het midden. De randen van het muurvlak zijn uitgemetseld, aan de bovenzijde in getrapt motief. De voorgevel heeft twee zijvleugels met uitgemetselde penanten en getrapte bovenzijden.

In de zijgevels bevindt zich een venster achter diefijzer.

De achtergevel (W) is blind.

Waardering

Het 19de eeuwse baarhuisje is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een funerair dienstgebouw en als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513208. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Baarhuisje

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1850
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing