Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513210
Complexnummer
513208 - Algemene Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82788/77
Kadastrale aanduiding
Bussum B 5531
Bussum, Algemene begraafplaats, Brediuskwartier

Omschrijving

Inleiding

BEGRAAFPLAATSHEK, behorende tot het complex, "Algemene Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum, gelegen op een rechthoekig terrein aan de Amersfoortse straatweg hoek Brediusweg. Het entreehek staat evenwijdig aan de Amersfoortse straatweg aan de oostzijde van het terrein en dateert uit 1830, tegelijk met de stichting van de begraafplaats.

Omschrijving

Het entreehek naar de algemene begraafplaats bestaat uit twee zware vierkante bakstenen pijlers met teruggemetselde hoekpunten en rijk geprofileerde natuurstenen bekroning. Op de linker pijlerbekroning staat de naam van de stichtende gemeente: "NAARDEN", op de rechter het stichtingsjaar: "ANNO 1830" in verheven zwart gelakte Latijnse kapitalen. De twee ijzeren vleugels van het hekwerk zijn samengesteld uit rond- en platijzer. Aan de linkerzijde bevindt zich een ijzeren hekje voor voetgangers.

Waardering

Het vroeg-19de eeuwse begraafplaatshek is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard, historisch-functioneel onderdeel van het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum, gesticht in 1830 in opdracht van de gemeente Naarden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513208. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Begraafplaatshek Algemene begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1830
1830
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing