Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513212
Complexnummer
513208 - Algemene Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82788/179
Kadastrale aanduiding
Bussum B 5531
Bussum, Algemene begraafplaats, Brediuskwartier

Omschrijving

Inleiding

GRAFMONUMENT, opgericht tot nagedachtenis van de familie De Roeper in neoclassicistische stijl uit de tweede helft van de 19de eeuw, behorende tot het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortse straatweg" te Bussum. Binnen het grafhek staan aan weerszijden van het grafmonument twee berken.

Omschrijving

Het familiegraf meet 583x483x450cm en is opgebouwd uit een rechthoekig vak -afgezet met bakstenen banden met op de hoekpunten hardstenen neuten waarop de stijlen van het ijzeren grafhek staan-, een grote, rechthoekige hardstenen zerk met omlopend kwartrond profiel op een lage uitstekende plint, geheel met mos begroeid, en een hoge, rechthoekige hardstenen kolom op een geprofileerde rechthoekige sokkel, bekroond door een kroonlijst. Op de kolom staat een hardstenen schaal op rechte sokkel. Op het voorvlak van de kolom zijn axiaal en iets schuin geplaatst twee wapenschilden. Op het linkerschild een man te paard en een trompet, op het rechterschild een schaap en drie sterren. Onder deze schilden staat in verheven Latijns kapitaal de naam: "DE ROEPER"; onderaan op de kolom staat: "R.I.P.". Op de vier hoekpunten van de kolom bevinden zich gekeerde toortsen. Tussen de zerk en de kolom bevindt zich een liggende steen waarop een marmeren kussen met kwasten op de hoeken is geplaatst. Op dit kussen ligt een marmeren rouwkrans van rozen met strik. Het grafhek, 116 cm. hoog, is opgebouwd uit ronde stijlen met een spitse punt, verbonden door twee ijzeren strippen.

Waardering

Het familiegrafmonument voor de familie De Roeper is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een neoclassicistisch grafmonument uit de tweede helft van de 19de eeuw en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortse straatweg" te Bussum.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513208. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Graf Algemene begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1887
1887
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Familiegraf

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden