Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513213
Complexnummer
513208 - Algemene Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82788/162
Kadastrale aanduiding
Bussum B 5531
Bussum, Algemene begraafplaats, Brediuskwartier

Omschrijving

Inleiding

GRAFMONUMENT, opgericht tot nagedachtenis van de familie Dudok van Heel in neogotische stijl uit 1865, behorende tot het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortse straatweg" te Bussum. \t\t\t

Omschrijving

Het familiegraf bestaat uit een rechthoekig vak van 10x5 m, afgezet met bakstenen banden met op de hoekpunten hardstenen neuten waarop de stijlen van het ijzeren grafhek staan en een grote, neogotische grafkapel van 230x230x580cm. De kapel staat op een hoog gecementeerd basement en heeft gepleisterde gevels met gestucte neogotische ornamentiek. Op de kruising van de dakvlakken staat een afgeknotte, achtkantige spits met bronzen gedrapeerde doek.

De westgevel bevat een, niet oorspronkelijke, dubbele deur die toegang geeft tot de grafkelder.

De oostgevel bevat vlak onder de topgevel het familiewapen waarboven een gevleugelde helm. Links van het wapenschild staat de tekst: JOH XI", en rechts: "VERS 25". Onder het wapenschild is een rechthoekig tekstbord bevestigd, waarop in verdiept Latijns kapitaal de tekst: "IK GOD/DE OPSTANDING EN HET LEVEN/DIE IN MIJ GELOOFT/ZAL LEVEN AL WARE HIJ/OOK GESTORVEN/GRAFKAPEL/VAN/DE FAMILIE/DUDOK VAN HEEL/ANNO 1865". Op de linker pinnakel is een doodshoofd geplaatst met gekruisde beenderen waaronder de tekst: "MEMENTO", met daaronder een omhooggerichte toorts. Op de rechter pinnakel is ook een doodshoofd met gekruisde beenderen geplaatst waaronder de tekst: "MORI", met daaronder een omgekeerde toorts.

De noord- en zuidgevel zijn identiek en bevatten onder de topgevel een staartbijtende slang met daarbinnen een gevleugelde zandloper. Onder dit rouwattribuut bevindt zich een rechthoekig tekstbord met een reeks van familienamen. Het zware gietijzeren grafhek bevat aan de bovenzijde neogotische spitsbogen. Aan de westzijde staan gietijzeren pijlers met een topgeveltje met vierpas, geflankeerd door een pinnakeltje, waartussen het toegangshek.

Waardering

Het grafmonument voor de familie Dudok van Heel is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een neogotische familiegrafkapel met bijbehorende onderdelen uit de tweede helft van de 19e eeuw en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortse straatweg" te Bussum.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513208. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Graf Algemene begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Familiegraf

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
invloeden