Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513214
Complexnummer
513208 - Algemene Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82788/144
Kadastrale aanduiding
Bussum B 5531
Bussum, Algemene begraafplaats, Brediuskwartier

Omschrijving

Inleiding

GRAFMONUMENT, opgericht tot nagedachtenis van de kunstenaar J. Mammen in de stijl van de Art Nouveau uit 1922, behorende tot het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum. \t\t\t

Omschrijving

Het grafmonument bestaat uit een rechthoekig vak van 170x100cm, afgezet met middelgrote rivierkeien en een staande zandstenen zerk van 162x75x14cm met halfronde bovenzijde. De ornamentiek en funeraire symbolen op de zerk worden gevormd door een uil die in het midden door de ronding heen steekt, twee axiaal geplaatste zandlopers op de grens van de halve circel en het rechthoekige vlak van de steen en een ossekop met schild tussen de zandlopers. De zijden van de zerk zijn voorzien van een gehouwen rondboogfries. In de steen is een rechthoekig verdiept vlak uitgespaard, omsloten door een rand van koper waarin de tekst in verheven kapitaal: "J.MAMMEN/21 SEPT 3 MEI/1864 1922/DE KUNST IS LANG/HET LEVEN KORT/ZIJN DANKBARE VRIENDEN". Onder dit vak bevinden zich nog twee vakken met de tekst in verdiept Latijns kapitaal: "J.C. MAMMEN-SIKKING/GEB-19 MAART 1866/OVERL-22 MAART 1947; JAN MAMMEN/GEB-27 APRIL 1899/OVERL-10 DECEMBER 1978".

Waardering

Het grafmonument voor J. Mammen is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een grafmonument in de stijl van de Art Nouveau uit de eerste helft van de 20ste eeuw en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513208. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Algemene begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1865
1865
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Familiegraf

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
invloeden