Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513216
Complexnummer
513208 - Algemene Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82788/19
Kadastrale aanduiding
Bussum B 5531
Bussum, Algemene begraafplaats, Brediuskwartier

Omschrijving

Inleiding

Omstreeks de eeuwwisseling vervaardigd ijzeren GRAFHEK, behorende tot het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum.

Omschrijving

Ijzeren grafhek, 96cm hoog, is geplaatst rondom een hardstenen zerk, waarvan de tekst niet meer leesbaar is, in een rechthoekig vak van 222x95cm, afgezet met bakstenen banden met op de hoekpunten hardstenen neuten waarop de hoekstijlen van het grafhek bevestigd zijn. Het grafhek is samengesteld uit eenvoudige ronde hoekstijlen, bekroond door een granaatappel en onderling verbonden door ijzeren strippen. In de lengterichting zijn de hoekstijlen verbonden door regels, diagonalen en een ruitvorm. De diagonalen worden in het midden doorbroken door een ovaal. Tegen dit ovaal is een gietijzeren ensemble van rouwattributen aangebracht, bestaande uit twee gekruisde zeisen (waarvan alleen de steel nog aanwezig is), een staartbijtende slang temidden waarvan een gevleugelde zandloper is geplaatst. In de breedterichting (kopse kanten) zijn de hoekstijlen verbonden door regels waarbinnen een ruitvorm geplaatst is. In deze ruitvorm is een ensemble geplaatst van twee gekruisde omgekeerde toortsen met een staartbijtende slang in het midden.

Waardering

Het ijzeren grafhek, met funeraire symbolen gedecoreerd, is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als karakteristiek en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een ijzeren grafhek van omstreeks de eeuwwisseling en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513208. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafhek Algemene begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1925
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing