Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513218
Complexnummer
513208 - Algemene Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82788/4
Kadastrale aanduiding
Bussum B 5531
Bussum, Algemene begraafplaats, Brediuskwartier

Omschrijving

Inleiding

GRAFMONUMENT, opgericht tot nagedachtenis van B.J.R. van Hasselt in neo-classicistische stijl uit omstreeks 1860, behorende tot het complex "Algemene begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum. B.J.R. van Hasselt was oud-burgemeester en med. doctor te Naarden.

Omschrijving

Het grafmonument meet 216x192x245cm en bestaat uit een rechthoekig vak, afgezet met banden van baksteen met op de hoekpunten natuurstenen neuten waarop de stijlen van het ijzeren grafhek staan, en een obelisk op een bakstenen sokkel. De obelisk is aan de top voorzien van een gebeeldhouwde gedrapeerde doek die aan de voorzijde is opengetrokken. Op deze plaats is een gebeeldhouwde versiering zichtbaar in de vorm van een aesculaap met een bloem links en twijgen rechts. Daaronder is tekst aangebracht in verdiept zwart gelakt Latijns kapitaal: "TER NAGEDACHTENIS VAN/B.J.R. VAN HASSELT/OUD-BURGEMEESTER/EN MED. DOCTOR/TE NAARDEN/OVERL. "1 DEC. 186?", waaronder een halve eiken takkenkrans is gebeeldhouwd. Op de geprofileerde sokkel is de tekst aangebracht: "DOOR ZIJNE VRIENDEN". Het grafhek, 86 cm. hoog, bevat vier rijk versierde gietijzeren hoekstijlen, bekroond met granaatappels. Smeedijzeren liggers en diagonalen verbinden de hoekstijlen. In het hart van de vier vlakken bevindt zich een ovaal met gietijzeren funeraire ornamenten zoals een staartbijtende slang op de ovaalvorm, een vliegende zandloper in de ovaalvorm en twee gekruisde zeisen waarvan alleen nog de stelen aanwezig zijn diagonaal achter de ovaal.

Waardering

Het grafmonument voor oud-burgemeester B.J.R. van Hasselt is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een neoclassicistisch grafmonument uit het derde kwart van de 19de eeuw en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Algemene Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513208. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Algemene begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1860
1860
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden