Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513236
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82791/95
Kadastrale aanduiding
Bussum B 3797
dr. Frederik van Eedenweg 41, 1401 GC te Bussum
dr. Frederik van Eedenweg 43, 1401 GC te Bussum

Omschrijving

Inleiding

KERK van de Vrije Evangelische Gemeente met KOSTERSWONING, gebouwd in 1930 voor de Hersteld Apostolische Gemeente naar het ontwerp van H.F. Sijmons in zakelijk-expressionistische bouwtrant, gesitueerd op de kruising van de Oud Bussummerweg en de Dr. Frederik van Eedenweg in het Brediuskwartier.

De oorspronkelijke blauwe en rode glas-in-loodramen zijn nog aanwezig in de noordwestgevel van de kerk, de woning bevat de oorspronkelijke gekleurde glas-in-loodramen.

Omschrijving

De kerk met kosterswoning is opgetrokken in gele baksteen op een meerhoekig plattegrond en bestaat uit meerdere bouwvolumes: centraal de op rechthoekige grondslag opgetrokken kerk van het type zaalkerk opgebouwd uit één hoge bouwlaag onder een overstekend schilddak met aansluitend op de noordoostzijde de op rechthoekige grondslag opgetrokken kosterwoning van twee bouwlagen met in de kapverdieping vertrekken boven de vergaderruimte en aansluitend op de noordwestzijde een smalle eenlaagse aanbouw (garderobe) onder een overstekende steekkap. In de oksel van de kerk en woning staat een op vierkante grondslag opgetrokken toren. Alle daken zijn gedekt met zwarte gotische pannen; de dakranden en luifels worden geaccentueerd door brede houten gootlijsten. De vensters zijn van staal. De kerk is noordwest-zuidoost en de kosterswoning noordoost-zuidwest georienteerd met toren in de noordhoek. Het schilddak van de kerk en de steekkap van de uitbouw hebben de noklijn haaks op de Oud Bussummerweg, de steekkap van de woning heeft de noklijn evenwijdig aan de weg.

De toegang tot de kerk bevindt zich in de noordwestgevel, waartoe een overluifeld bordes naar de noordoostzijde leidt, bereikbaar via vijf bakstenen treden en geflankeerd door een bloembak. Het bordes, bedekt met oranje plavuizen, loopt door langs de noordoostgevel achter een opgemetselde muur. In de noordwestgevel bevinden zich onder de dakrand, in een risalerend gevelvlak, veertien paarsgewijs geplaatste smalle vensters met de oorspronkelijke blauwe en rode glas-in-loodramen. De uitbouw is ook bereikbaar via een deur aan de noordoost- en zuidwestzijde.

In de noordoostgevel bevindt zich aan de rechterzijde in risalerend gevelvlak een deur onder rondboog van vier rijen bakstenen waarin een religieuze voorstelling met kruis in tegelwerk uitgevoerd. Rechts daarvan bevindt zich een stalen lantaarn met geel glas onder luifeltje op een muurdam. Een smalle vensteropening bevindt zich geheel rechts in het gevelvlak. Boven het risalerende deel is een vensterstrook aangebracht. Het linker gevelvlak is tot de toren opgebouwd uit lange, smalle vensters met vertikale roeden en een horizontale roede in het midden met op de in donkere baksteen gemetselde muurdammen grote consoles onder de gootlijst. In de noordoosthoek bevindt zich rechts van de toren nog een deur onder luifel. Daarboven zijn een bovenlicht en twee lange smalle vensters geplaatst. Links van de toren, in de noordwestgevel, bevindt zich de toegang naar de woning met een stoep, bereikbaar via twee bakstenen treden en met links daarvan tussen muurdam en luifel een stalen lantaarn met geel glas. De hal wordt verlicht door een smal venster, links van de deur. Voor de noordwestgevel is een bloembak gemetseld.

De zuidwestgevel bevat links een horizontale vensterstrook onder de dakrand en rechts de lange, smalle vensters met vertikale roeden en een horizontale roede in het midden met op de in donkere baksteen gemetselde muurdammen grote consoles onder de gootlijst. Aan deze zijde bevindt zich ter hoogte van een bouwlaag een voormalige rijwielberging thans vergaderruimte, bereikbaar aan de noordwestzijde via een bordes met vier bakstenen treden tussen de uitbouw en een opgemetselde muur, en aan de zuidoostzijde. De hal van de berging, via welke de kerkruimte bereikbaar is, is hoger opgetrokken. Een breed venster bevindt zich in het hogere deel, een reeks van negen vensters in het lagere deel. Het gevelvlak van de kerkruimte wordt afgesloten door een torenachtig volume onder luifel dat de daklijst doorbreekt.

In de zuidhoek doet het dak van de afgeknotte tweezijdige kap op de kleine uitbouw met een klein venster in de gevels, dienst als balkon, bereikbaar via een toogvormige deur. De gemetselde borstwering heeft twee uitstekende banden van donkere baksteen en zwart geglazuurde muurafdekkingen. Links van de deur bevindt zich een smal venster, onder de dakrand zijn drie vensters geplaatst.

De zuidoostgevel bevat links een risalerend gedeelte met op de begane grond drie vensters met vertikale roeden. Laag in het dakvlak en over de volle breedte geplaatst is een dakkapel met acht houten stolpramen met vertikale roede. Rechts is op de begane grond geplaatst van links naar rechts een stalen deur in de uitbouw in de hoek, een dubbel venster, een deur met rechts daarvan een venster met vertikale roeden en openslaande deuren. In het dakvlak bevindt zich ongeveer in het midden geheel links een lage dakkapel. De toren is bereikbaar via een plat met gemetselde gesloten balustrade met dakpannen op de rand en bol op de hoek. De noordoostgevel van de woning bevat een erker, geflankeerd door bloembakken.

De toren is opgebouwd uit delen van verschillende omvang en hoogte, voorzien van betonranden. Aan de noordwestzijde is bovenin een kruis aangebracht van rood glas.

Waardering

De kerk met kosterswoning is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een kerk met kosterswoning, gebouwd in 1930 in zakelijk-expressionistische bouwtrant naar het ontwerp van H.F. Sijmons. Daarnaast is de kerk met kosterswoning stedebouwkundig van belang vanwege de beeldbepalende situering op de kruising van de Oud Bussummerweg en de Dr. Frederik van Eedenweg in het Brediuskwartier.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Kosterswoning
Nee Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk Vrije Evangelische Broedergemeente

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1930
1930
exact
verbouwing
1972
1972
exact
Velux dakramen weszijd

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Zaalkerk

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Zakelijk (invloed)

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Sijmons, H.P. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur