Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513239
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82790/165
Kadastrale aanduiding
Bussum F 2301
Generaal de la Reijlaan 12, 1404 BR te Bussum
Generaal de la Reijlaan 12 A, 1404 BR te Bussum

Omschrijving

Inleiding

Voormalige BIBLIOTHEEK, met voormalige boekerij en uitleenruimte, met elkaar verbonden in 1928, gebouwd in 1913 in een herorientatie op traditionele bouwwijzen naar het ontwerp van de architecten Van der Goot en Kruisweg, als een van de eerste openbare bibliotheken in Nederland. De voormalige bibliotheek is vrijstaand gesitueerd op een terrein aan de noordzijde van de Generaal de la Reylaan in het Prins Hendrikpark.

Omschrijving

Op grondplan in de vorm van een Grieks kruis, met twee uitbouwen onder plat dak in de oksels aan de noordzijde, opgetrokken voormalige bibliotheek met voormalige boekerij en uitleenruimte verbonden met het hoofdvolume door een portaal onder horizontale afdekking. De noord- en zuidvleugel worden afgedekt door een zadeldak, de oost- en westvleugel door een schilddak met piron, bedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. Op de kruising is een achthoekige lichtkoepel geplaatst met twee- en driedelige vensters onder een flauw hellend glazen tentdak met geprofileerde dakrand. Aan de oost- (2)en westzijde (3) bevinden zich dakkapellen in de dakvlakken, de middelste onder zadeldak met overstekende geprofileerde daklijst. De voormalige bibliotheek is opgetrokken in rode baksteen met natuurstenen accenten op een donkere bakstenen plint. De hoeken worden geaccentueerd door gemetselde lisenen met natuurstenen afsluiting die een houten fries dragen onder de daklijst die steunt op gesneden consoles. De lisenen worden ter hoogte van de afzaat van de plint geaccentueerd door natuurstenen blokken. De samengestelde, in houten gesneden kozijnen gevatte vensters hebben een roedenverdeling en de bovendorpels maken deel uit van het fries; de onderdorpels zijn van natuursteen. De vierdelige vensters hebben vier zes-ruitsramen in kruiskozijn. De zesdelige vensters in de voorgevel hebben twee zes-ruitsramen met twee zes-ruits bovenlichten waartussen een negen-ruitsraam met negen-ruitsbovenlicht. Het fronton wordt gedekt met houten vertikale delen.

De symmetrische voorgevel (Z) bevat in het midden de in portiek geplaatste ingangspartij met natuurstenen stoep. De deur, met tien-ruitslicht, wordt geflankeerd door zijlichten. Op de bovendorpel, onder het twaalf-ruitsbovenlicht, is geschilderd op een gesneden uitgeslagen boek, geplaatst tussen boekbanden: "OPGERICHT IN DEN JARE 1913". Links en rechts bevinden zich de samengestelde vensters, die oorspronkelijk alleen uit het bovenste deel bestonden. De topgevel met vlechtwerk heeft in het midden een rondboogvenster samengesteld uit drie zes-ruitsvensters met bovenlicht. In een natuurstenen ruitvormige omlijsting is rechts het wapen van Bussum en links een tweekoppige adelaar in de gevel aangebracht. In de terugliggende zuidgevels zijn vierdelige vensters geplaatst.

De linker zijgevel (W) bevat geheel links het portaal dat de verbinding vormt met de aanbouw. Boven het horizontale dak bevindt zich in de gevel een dubbel vier-ruitsvenster. Tegen de dakrand geplaatst bevinden zich twee driedelige zes-ruitsvensters, geflankeerd door zes-ruitsvensters. In de terugliggende meest linkse zuidgevel zijn openslaande deuren met zes-ruitsbovenlichten geplaatst. In de terugliggende rechter zuidgevel is tegen de dakrand een driedelig venster geplaatst, bestaande uit twee zes-ruitsvensters en een negen-ruitsvenster.

De rechter zijgevel (O) bevat, tegen de dakrand geplaatst, een vierdelig venster, geflankeerd door vensters met zes-ruits beneden- en bovenraam. In de terugliggende linker oostgevel is tegen de dakrand een driedelig venster geplaatst. In de terugliggende rechter oostgevels hebben de openslaande deuren zes-ruitsbovenlichten.

De achtergevel (N) bevat op de begane grond links en rechts een vierdelig venster. In het midden van de gevel is een samengesteld venster geplaatst, bestaande uit twee zes-ruitsvensters op de begane grond, twee kleine vensters op de verdiepingscheiding en twee acht-ruitsvensters op de verdieping. De verdiepingscheiding wordt geaccentueerd door éénsteens banden van donkere baksteen waartussen vertikaal geplaatste rode bakstenen. In de top van de gevel met vlechtwerk bevindt zich een rond venster in rollaag, geaccentueerd door natuurstenen blokken. In de terugliggende noordgevels is een vierdelig venster met vier-ruitsramen geplaatst.

De uitbouw heeft in de zuidgevel vierdelige vensters; de linker zijgevel (W) bevat links en rechts tegen de dakrand een dubbel venster; de rechter zijgevel (O) heeft het portaal met rechts daarvan eveneens een dubbel venster tegen de dakrand. De noordzijde van het lagere portaal naar de aanbouw is hoekig aangemetseld en voorzien van drie kleine rechthoekige vensters.

In het INTERIEUR is het gekleurde glas-in-lood lichtraam, voorzien van florale en ruitmotieven, onder de lichtkoepel in houten omlijsting boven gemetselde borstwering nog aanwezig.

Waardering

De voormalige bibliotheek met bijbehorende aanbouwen is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een bibliotheek, gebouwd in een herorientatie op traditionele bouwwijzen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Daarnaast is de voormalige bibliotheek van belang wegens typologische waarde als een van de eerste als zodanig ontworpen openbare bibliotheek in Nederland, gesitueerd in het Prins Hendrikpark te Bussum.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Cultuur, gezondheid en wetenschap Welzijn, kunst en cultuur Bibliotheek

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1913
1913
exact
verbouwing
1928
1928
exact
UItbreiding
verbouwing
1986
1986
exact
Verbouwing

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzen
invloeden
Traditionalisme

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Goot Van der ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur
Kruisweg, C.J. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur