Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513243
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82789/186
Kadastrale aanduiding
Bussum E 381
Koedijklaan 2, 1406 KZ te Bussum

Omschrijving

Inleiding

VILLA, genaamd "AAN DEN KOEDIJK", gebouwd in 1908 in overgangsarchitectuur naar het ontwerp van L.H. Bours in opdracht van J. Bijl. De villa is vrijstaand gesitueerd op een terrein aan de kruising van de Koedijklaan en de Willemslaan in de villawijk Het Spiegel. Bij de kruising bevindt zich het in verwante trant uitgevoerde TOEGANGSHEK.

Omschrijving

Villa, opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond, bestaande uit een noordoost-zuidwest georiënteerd gedeelte van twee bouwlagen en kapverdieping met wolfdak, aan beide zijden en een iets lager haaks daarop geplaatst gedeelte van twee bouwlagen met afgeknot schilddak met de noklijn evenwijdig aan de weg. De daken zijn gedekt met rode Tuiles du Nord. De ver overstekende dakranden en gootlijsten rusten op gesneden consoles. De villa is opgetrokken in rode baksteen op een plint met rollaag en ter hoogte van de verdieping wit gepleisterd. Op de verdieping is op de hoeken de rode baksteen in het zicht gelaten rond een gepleisterde strook. De verdiepingscheidingen worden geaccentueerd door gepleisterde cordonlijsten. Tussen de dakrand en het pleisterwerk bevindt zich een smalle strook rode baksteen. De bovenlichten van de vensters met stolpramen, schuifvensters en deuren hebben een kleine roedenverdeling. De vensters op de begane grond en verdieping zijn voorzien van persiennes.

De voorgevel (NO) bevat aan de linkerzijde de topgevel van het noordoost-zuidwest geplaatste gedeelte. Op de begane grond is een driedelig venster geplaatst, bestaande uit een middenraam onder ontlastingsboog met gepleisterde aanzetstenen waarboven de cordonlijst welft en twee smalle zijramen met bovenlichten onder hanekam. In de boogtrommel bevindt zich siermetselwerk. Op de verdieping is een schuifvenster met drie-achtruitsramen in een gesneden omlijsting en bovenlicht geplaatst. De uitkragende top van de gevel is bedekt met rode leipannen in schubdekking. -ruitsramen heeft een gesneden omlijsting. Het lagere en smallere haaks geplaatste gedeelte bevat aan de linkerzijde op de begane grond de toegangsdeur met roedenraam en met bovenlicht en zijlicht boven paneel aan de linkerzijde met gekleurde glas-in-loodramen. Rechts zijn openslaande deuren met bovenlicht geplaatst, toegang gevend tot een terras met een met natuursteen afgedekte open borstwering onder glazen kap, steunend op een console in de muur en twee geprofileerde houten zuilen op basement en met consoles op de kapitelen. De stoep voor de toegangsdeur en het terras zijn belegd met rode en witte plavuizen. Op de verdieping is boven de toegangsdeur een dubbel venster met gekleurde glas-in-loodramen geplaatst tussen halfzuilen met blokkapitelen. Rechts daarvan bevindt zich de natuurstenen gevelsteen met de naam "AAN DEN KOEDIJK" waarboven drie koeien temidden van bomen en een rijdende kar op de achtergrond in relief zijn afgebeeld. Rechts van de toegansdeur is een tweede vensteras met twee boven elkaar geplaatste vensters met bovenlichten en persiennes.

De linker zijgevel (ZO) bevat op de begane grond aan de rechterzijde een vijfzijdige serre met vensters en openslaande deuren in het midden, alle voorzien van bovenlichten. De overstekende dakrand steunt op gesneden consoles. Boven de serre bevindt zich een balkon, bereikbaar via openslaande deuren onder bovenlicht en omgeven door een houten balustrade. Links is op de begane grond een venster met bovenlicht geplaatst, op de verdieping een stolpvenster onder bovenlicht. In het dakvlak is in het midden een dakkapel ontworpen, bestaande uit een venster met acht-ruitsstolpramen ter weerszijden van een gemetselde penant. Het fronton binnen de overstekende daklijsten is gedekt met rode leipannen in schubdekking. De schoorsteen staat midden op het dak van de dakkapel.

De rechter zijgevel (NW) bevat aan de linkerzijde op de begane grond een schuifvenster met bovenlicht onder ontlastingsboog met siermetselwerk in de boogtrommel. Op de verdieping is een stolpvenster onder bovenlicht geplaatst. Aan de rechterzijde bevindt zich een uitbouw onder een doorgetrokken deel van het schilddak. Tussen de uitbouw en een uitgemetselde schoorsteen links daarvan, bevindt zich op de begane grond en de verdieping een smal venster met bovenlicht. Ter hoogte van de zolderverdieping zet de gevel zich door naar rechts, tussen twee schoorstenen, voorzien van een venster met drie acht-ruitsramen en ver overstekende dakranden op gesneden consoles. De uitbouw bevat op de begane grond een stolpvenster met bovenlicht met links daarvan een klein wc-raampje. De rechterhoek is afgeschuind. In de noordoostgevel van de uitbouw bevindt zich op de begane grond en op de verdieping een venster met twee vier-ruitsramen onder ontlastingsboog.

De achtergevel (ZW) bevat aan de rechterzijde de topgevel van het noordoost-zuidwest geplaatste gedeelte. Op de begane grond is een schuifvenster met bovenlicht onder hanekam geplaatst, op de verdieping een stolpvenster. De top van de gevel is identiek uitgevoerd als die aan de voorzijde. Het lagere en smallere haaks geplaatste gedeelte bevat op de begane grond van links naar rechts een deur met bovenlicht in de uitbouw, twee stolpvensters onder ontlastingsbogen en een kruiskozijn onder hanekam. Op de verdieping zijn van links naar rechts geplaatst een klein vier-ruitsvenster onder ontlastingsboog in de uitbouw, een stolpvenster met bovenlicht en een driedelig venster met hele smalle penanten.

Het TOEGANGSHEK bestaat uit twee gemetselde pijlers op gepleisterd basement die worden bekroond door gepleisterde en geprofileerde ezelsruggen waartussen de twee vleugels van het ijzeren spijlenhek zijn gevat.

Waardering

De villa, genaamd "AAN DEN KOEDIJK", met toegangshek is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa, ontworpen door L.H. Bours in overgangsarchitectuur, uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Daarnaast heeft de villa stedebouwkundige waarde vanwege de prominente situering aan de kruising van de Koedijklaan en de Willemslaan in de villawijk Het Spiegel.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Erfscheiding(D1)
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1908
1908
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Overgangsarchitectuur
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Bours, L.H. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur