Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513244
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82789/157
Kadastrale aanduiding
Bussum C 1185
Nieuwe 's-Gravelandseweg 90, 1406 NJ te Bussum

Omschrijving

Inleiding

Voormalig jockeyverblijf, gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw in de Chalet-stijl naar ontwerp van architect C.J. Kruisweg, behorende bij de oude renbaan Cruijsbergen (1893-1912) en gelegen nabij de coöperatieve kolonie "Walden", en aan het begin van de 20ste eeuw verbouwd tot woonhuis, ver terugliggend gelegen aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg.

Omschrijving

Voormalig jockeyverblijf, bestaande uit een bouwlaag en een kapverdieping en opgetrokken op rechthoekige plattegrond gevormd door een middenpartij onder een schilddak met pirons op de hoeken met aan weerszijden twee ongelijke vleugels onder kruisende zadeldaken met de topgevels aan de noord- en zuidzijde en een topgeveltje links aan de noordzijde. De daken steken ver over en worden bedekt met rode tuiles du Nord en leipannen. Op de kruising van de kappen is de met leipannen bedekte aanzet van een opengewerkte bekroning nog aanwezig, deze is in 1935 verwijderd. De gevels zijn wit gepleisterd op een overwegend bakstenen plint. Aan de noord-, zuid- en westzijde zijn boven vensters en deuren rollagen in baksteen gemetseld.

De frontgevel aan de noordzijde bevat een rechts uit het midden geplaatste risaliet waarin openslaande deuren in een bakstenen uitbouw zijn geplaatst. Het dak van de uitbouw, waarvan de rand steunt op gesneden consoles, doet dienst als balkon, bereikbaar via openslaande deuren en geflankeerd door een venster. Het balkon wordt omgeven door een opengewerkte balustrade, op de hoeken staan gesneden pilaren met kapitelen die de beschoten geveltop ondersteunen. Het ver overstekende dak rust op schoren. De linker- en rechterhoek van de risaliet bevat vensters met roedenverdeling. Geheel rechts is in het terugliggende gevelvlak een dubbel venster met roedenverdeling geplaatst. Het dakvlak is hier doorgezet en wordt op de hoek ondersteund door een gesneden pilaar op bakstenen basement, zodat een overdekte plaats ontstaat. Links van de risaliet bevindt zich de in 1941 aangebrachte uitgebouwde entree onder luifel op consoles; houten toegangsdeur geflankeerd door staande glas-in-lood vensters. Aan weerszijden van de entree dubbele vensters eveneens met glas-in-loodramen, boven het linker dubbele venster bevindt zicheen beschoten topgevel.

De oostgevel bevat in het midden een dubbele deur met bovenlicht, geflankeerd door vensters.

De westgevel bevat in het midden een uitgemetselde schoorsteen. Links en rechts is een dubbel venster geplaatst met roeden. Het iets verder doorgezette middendeel van het ver overstekende dak rust op drie opengewerkte gesneden schoren. In de westgevel van de uitbouw bevindt zich een venster.

De zuidgevel bevat aan de linkerzijde de uitbouw. In de topgevel is op de begane grond een groot kozijn geplaatst met deuren en vensters met roedenverdeling. Rechts bevindt zich een venster met bovenlicht. Op de verdieping bevinden zich twee dubbele vensters. De iets uitstekende en op consoles rustende top van de gevel is bezet met vertikale houten delen. Rechts van de topgevel zijn geplaatst een venster met bovenlicht, een dubbel bovenlicht boven een kleine uitbouw onder lessenaarsdak, een deur met bovenlicht en een driedelig venster, bestaande uit een liggend venster geflankeerd door staande vensters. In het dakvlak bevindt zich een lage dakkapel.

Waardering

Het voormalige jockeyverblijf is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische, alsook typologische waarde als zeldzaam voorbeeld van een jockeyverblijf, gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw in Chalet-stijl en vanwege de historisch-functionele relatie met de voormalige renbaan, gelegen nabij de coöperatieve kolonie "Walden" in het buitengebied te Bussum.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Sport, recreatie, vereniging en horeca Sport en recreatie Speelgebouw Totalisatorgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1875
globaal
Totalisatorgebouw
verbouwing
1920
1920
exact
verbouwing
1941
1941
exact
Nieuw entree

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Chalet-stijl
invloeden
vm totalisatorgebouw

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Kruisweg, C.J. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur