Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513247
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82918/121
Kadastrale aanduiding
Bussum F 2103
Lindelaan 57, 1405 AH te Bussum

Omschrijving

Inleiding

VILLA, genaamd "WISTARIA", gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw in neoclassicistische bouwtrant, vrijstaand en terugliggend op een heuvel gesitueerd aan de westzijde van de Lindelaan. De villa behoort tot de eerste villa's die in de villawijk Het Spiegel werden gebouwd.

Omschrijving

Villa, schuin op de Lindelaan georienteerd en opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond met serre aan de noordoost- en zuidwestzijde, erker aan de zuidoost- en met uitbouw aan de westzijde. De villa bevat twee bouwlagen onder samengestelde kap waarvan het middendeel in 1913 omhoog werd gebracht onder horizontale afsluiting. De witgepleisterde gevels op gecementeerde plint worden horizontaal geleed door middel van incisies, met uitzondering van de noordoost- en zuidoostgevel ter hoogte van de verdieping; cordonlijsten ter hoogte van de verdiepingscheiding met gepleisterde panelen daartussen. De geprofileerde dakrand steekt over en rust op gehouwen consoles waartussen een cordonlijst en gepleisterde panelen zijn aangebracht. De gevels worden vertikaal geleed door middel van gebosseerde blokken op de hoeken en smalle lisenen in het verlengde van de consoles. Op de oosthoek bevindt zich een terras met een gepleisterde balusterbalustrade tussen pilaren met knoppen op een gecementeerde plint; het terras is bereikbaar via een trap met vier treden vanaf de noord- en oostzijde. De balustrades van de balkons op de serres aan de noordoost- en zuidoostzijde zijn identiek in hout uitgevoerd. Een tweede terras aan de zuidwestzijde, tussen serre en uitbouw, bereikbaar via een (niet gepleisterde) trap met vier treden, werd in 1913 aangelegd.

De zuidoostgevel bevat aan de linkerzijde een risalerende topgevel onder zadeldak. Op de begane grond bevindt zich een driezijdige erker met vensters met bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen. Het balkon is bereikbaar via twee paar openslaande deuren met bovenlicht in geknikte vorm, terwijl het geheel wordt afgesloten door een houten lijst in geknikte vorm op consoles. Rechts is in het teruggelegen gevelvlak op de begane grond een toegangsdeur met bovenlicht geplaatst met rechts daarvan een venster met bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen, op de verdieping zijn twee vensters met bovenlicht geplaatst, de linker met gekleurde glas-in-loodramen.

De noordoostgevel bevat aan de linkerzijde een risalerende topgevel onder zadeldak. Op de begane grond bevindt zich een driezijdeige serre met in het midden openslaande deuren en in de zijden vensters met bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen. Verder is de topgevel uitgevoerd als aan de zuidoostzijde. Rechts is in het gevelvlak op de verdiepingscheiding een venster met gekleurde glas-in-loodramen en met bovenlichten met gekleurde glas-in-loodramen ter verlichting van het trappenhuis aangebracht. Geheel rechts bevindt zich op de begane grond een blind venster, op de verdieping een schuifvenster met bovenlichten.

De noordwestgevel bevat aan de rechterzijde de uitbouwen ter hoogte van een bouwlaag onder horizontale afsluiting. De gevels zijn voorzien van incisies (behalve de noordwestzijde), dubbele vensters met bovenlichten aan de noordwest- en zuidwestzijde, vensters met bovenlicht aan de noordoostzijde en deuren met bovenlicht aan de noordoostzijde en zuidwestzijde. Het bovenlicht aan de noordoostzijde is voorzien van een diefijzer. Een klein rechthoekig venster bevindt zich aan de noordoost- en noordwestzijde. Links, in het naar voren komende geveldeel, bevindt zich rechts een deur met licht, zijlichten en bovenlichten voorzien van gekleurde glas-in-loodramen en decoratieve diefijzers met rozetten. Links daarvan is een venster met diefijzer voor het onderste gedeelte van de ramen en met dubbel bovenlicht geplaatst. Boven de deur bevindt zich op de verdieping een schuifvenster met bovenlichten met gekleurde glas-in-loodramen. In de hoek, gevormd met het naar achteren liggende geveldeel, is de toiletruimte uitgebouwd onder horizontale afdekking.

De zuidwestgevel bevat rechts een serre met geprofileerde daklijst, steunend op kleine gesneden consoles. De bovenlichten van de vensters en de openslaande deuren hebben gekleurde glas-in-loodramen. Links is een driedelig kozijn met bovenlichten geplaatst in 1923. Op de verdieping bevinden zich drie schuifvensters met dubbel bovenlicht en luiken.

Waardering

De villa is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa, gebouwd in neoclassicistische bouwtrant uit het laatste kwart van de 19de eeuw en als een van de eerste villa's die werden gebouwd in Het Spiegel. Daarnaast is de villa stedebouwkundig van belang vanwege de beeldbepalende situering op een heuvel aan de westzijde van de Lindelaan in Het Spiegel.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1900
globaal
verbouwing
1913
1913
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Classicisme
invloeden