Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513248
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82790/64
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Bussum E 4366
Bussum E 4386
Bussum E 4387
Bussum E 5682
Bussum E 6293
Bussum E 6294
Meerweg 7, 1405 BA te Bussum

Omschrijving

Inleiding

VILLA "AMALIA", met bijbehorende met bouwkundige elementen ingerichte SIERTUIN en TOEGANGSBRUGGEN, gebouwd in overgangsarchitectuur naar het ontwerp van G.J. Vos in opdracht van J. Hulsman in 1902. De villa is vrijstaand en schuin ten opzichte van de weg gesitueerd op een terrein aan de zuidzijde van de Meerweg. De siertuin bevindt zich aan de noord- en westzijde.

Omschrijving

Villa, opgetrokken op een onregelmatige plattegrond met uitbouw aan de zuidzijde, bestaande uit in- en uitspringende bouwvolumes van verschillende hoogte onder eigen kap met overstek, bedekt met grijze leien. Het hoofdvolume is oost-west georiënteerd en bevat twee bouwlagen onder afgeknot schilddak. De voorgevel wordt gedomineerd door een torenachtig volume van drie bouwlagen onder tentdak met piron. In de noordoosthoek bevindt zich een volume van twee bouwlagen onder steekkap. De villa is opgetrokken in rode baksteen, met gestucte banden die om de decoratief uitgevoerde lateien met uitgespaard Art Nouveau-motief lopen en gestucte accenten ter hoogte van de wisseldorpels van de vensters en deuren, op een natuurstenen plint. In oranje baksteen zijn uitgevoerd de ontlastingsbogen waarvan de boogtrommels op de verdieping zijn gevuld met gele baksteen, en het uitkragende fries onder de daklijst waarvan de rondbogen rusten op gestucte consoles. De vensterbanken zijn uitgevoerd in natuursteen.

De voorgevel bevat in het midden het torenachtige volume waarin zich op de begane grond de rondboog ingangspartij bevindt onder halfronde luifel met loden schubdekking en piron met ijzeren decoratief uitgevoerde bekroning. De gevel onder de luifel is bedekt met pleisterwerk met uitgespaard Art Nouveau-motief. De dubbele houten paneeldeur met houtsnijwerk en rondboogvormig bovenlicht met drie gekleurde glas-in-loodramen in waaiervorm is bereikbaar via drie natuurstenen treden, geflankeerd door ijzeren stangen die verankerd zijn in de muur en natuurstenen pilaren. De glaspanelen van de deuren zijn voorzien van een ijzeren hekwerk in Art Nouveau-motief. Links en rechts van de ingangspartij is een rechthoekig venster geplaatst onder ontlastingsboog. Boven de ingangspartij bevinden zich twee paar vensters boven elkaar, gescheiden door een smalle penant, en in de top onder het fries een serie van vier rechthoekige vensters. De daklijst wordt doorbroken door een rondboogvormig driedelig venster onder ronde afsluiting met loden schubdekking. Het volume in de noordoosthoek bevat op de begane grond op de hoek een rechthoekige erker met venster met rondboogvormig bovenlicht met gekleurd glas-in-loodraam onder steekkapjes met loden schubdekking. In de oostgevel bevinden zich op de begane grond links een klein venster, rechts een rechthoekig venster; op de verdieping links een klein venster, rechts twee rechthoekige vensters onder ontlastingsbogen, gescheiden door een smalle penant. In de noordgevel bevinden zich eveneens twee rechthoekige vensters gescheiden door een smalle penant. In het terugliggende linker geveldeel bevindt zich op de begane grond een venster met bovenlicht, op de verdieping een schuifvenster met bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen. In het terugliggende rechter geveldeel bevinden zich op de begane grond openslaande deuren met bovenlicht, toegang gevend tot het terras. Op de verdieping bevindt zich een schuifvenster met bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen.

De linker zijgevel bevat in de gevel van het oost-west georiënteerde volume op de begane grond een vijfhoekige erker met rondboogvensters in drie zijden onder vijfzijdig puntdak met loden schubdekking. Het middelste venster is onder een hoge ontlastingsboog geplaatst, het veld boven de ontlastingsbogen van de zijvensters bevat getrapt gemetselde oranje baksteen. Op de verdieping zijn twee schuifvensters onder dubbele ontlastingsboog geplaatst. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel met dubbel venster onder ver overstekend wolfdak. In de oostgevel van de eerste uitbouw aan de achterzijde bevindt zich rechts een deur, bereikbaar via drie natuurstenen treden met links daarvan een venster met bovenlicht, beide onder ontlastingsboog en waaronder een opening voor de kelderruimte is gesitueerd. Links is een driedelig venster met bovenlichten geplaatst. Op de verdieping bevindt zich een klein venster.

De rechter zijgevel bevat rechts een topgevel met wolfdak met punt en piron. Op de begane grond geven openslaande deuren toegang tot het terras. Op de verdieping geven verdiept liggende openslaande deuren met toogvormig bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen toegang tot een natuurstenen balkon op gehouwen consoles en een ijzeren balustrade tussen de natuurstenen pilaren. De gevelopening wordt afgesloten door een boog van oranje baksteen en twee ontlastingsbogen boven de latei. Op de derde bouwlaag zijn twee vensters geplaatst, gescheiden door een smalle penant, onder ontlastingsbogen. Het linker geveldeel ligt iets terug en bevat op de begane grond een in oranje baksteen opgetrokken serre met smalle penanten waarop gemetselde zuiltjes en met brede rondboogvensters en openslaande deuren met gekleurde glas-in-loodramen in de bovenlichten. Het afgeknottedak met zeeg is gedekt met lood in schubdekking. Op de verdieping zijn twee schuifvensters geplaatst onder dubbele ontlastingsboog, de linker met bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel onder ver overstekend wolfdak. In de muur van het verhoogd liggende terras is een rondboog gemetseld met vensters en deuren. In de westgevel van het torenachtige volume bevindt zich op elke bouwlaag een rechthoekig venster. In de westgevel van de uitbouw onder het balkon is een venster geplaatst.

De achtergevel bevat een lange smalle uitbouw. Boven het eerste gedeelte bevindt zich een balkon, waarvan de overkapping met leidekking, steunt op gemetselde muurdelen. In het dakvlak is een halfronde dakkapel geplaatst onder overstekend wolfdak. Links is op de begane grond een driedelig venster geplaatst, de middelste met bovenlicht in een soort driepasomlijsting. Op de verdieping zijn twee smalle schuifvensters geplaatst met bovenlichten met gekleurde glas-in-loodramen onder ontlastingsbogen. In het rechter, terugliggende, geveldeel zijn op de begane grond deuren met bovenlicht geplaatst, bereikbaar via twee natuurstenen treden. Op de verdieping bevindt zich een schuifvenster met bovenlicht met gekleurde glas-in-loodramen onder dubbele ontlastingsboog.

In het INTERIEUR zijn in de hal de originele deuren nog aanwezig waarbij op de bovendorpel van de kozijnen de functies van de kamers is uitgesneden: SALON, KEUKEN, HUISKAMER, EETZAAL. In de voormalige eetzaal bevinden zich een schouw met opschrift: "EEN VRIENDELIJK GEZICHT IS HET BESTE GERICHT" en kasten. In de huiskamer zijn de schuifdeuren met gekleurde glas-in-loodramen en met ombouw aanwezig. De houten lambrizeringen hebben een Art Nouveau-motief dat herhaald wordt toegepast. De originele trapbalustrades met Art Nouveau-motief zijn nog aanwezig. Het trappenhuis wordt verder verlicht door een lichtkoepel. Op de verdieping is op een bovendorpel "KANTOOR" uitgesneden.

De SIERTUIN in decoratieve tuinstijl bevat een vijver aan de noord- en westzijde met steile muren in rusticablokken met ezelsrug en ijzeren hekwerk. Een TOEGANSBRUG aan de noordzijde is voorzien van ijzeren hekwerk met rondbogen, verankerd in een boogvormig gemetselde ezelsrug en in twee bakstenen pilaren op natuurstenen voet. Tussen de pilaren is een ijzeren hek met zijvleugels bevestigd. Op de pilaren zijn op een natuurstenen voet gietijzeren beelden geplaatst van een vrouwenfiguur in lang gewaad met toorts in de opgeheven hand. De beelden werden vervaardigd door de firma J.J. Ducel & Fils (ingegoten op de sokkel van het rechter beeld). De tweede BRUG, links aan de noordzijde, heeft een gesloten onderbouw, een ijzeren hekwerk en een toogvormig tweevleugelig toegangshek. Aan de noordwestzijde bevindt zich een terras, bereikbaar via een natuurstenen trap aan de noord- en zuidzijde, omgeven door een ijzeren hekwerk verankerd in natuursteen. De wand van het verhoogd liggend terras is in rustica uitgevoerd. Het betegelde pad heeft twee trappetjes aan de westzijde, het hoogteverschil in het terrein volgend. Het hekwerk is aan de zuidzijde verankerd in oranjekleurige baksteen ter weerszijden van een natuurstenen trap. Aan de straatzijde staat een ijzeren spijlenhek, de spijlen verbonden door boogjes.

Waardering

De villa "AMALIA" met bijbehorende siertuin en toegangsbruggen is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa, ontworpen door G.J. Vos in overgangsarchitectuur waarbij kenmerkende eclectische en Art Nouveau elementen zijn gecombineerd, uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Vanwege de gaafheid van het geheel (villa met tuinaanleg en bruggen) en de ensemblewaarde. Daarnaast heeft de villa met siertuin stedebouwkundige waarde vanwege de prominente situering aan de Meerweg in de villawijk Het Spiegel.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuin
Nee Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Brug(L)
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1902
1902
globaal
verbouwing
1960
1960
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Siertuin

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Overgangsarchitectuur
invloeden