Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513250
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82794/189
Kadastrale aanduiding
Bussum E 5796
Nieuwe 's-Gravelandseweg 26, 1405 HM te Bussum

Omschrijving

Inleiding VILLA op een groot kavel tussen Nieuwe 's-Gravelandseweg en Parklaan, in 1934 ontworpen door F.A. Eschauzier in opdracht van P. Scheffelaar Klots, in de stijl van de Delftse school.

Omschrijving

De villa staat op rechthoekig grondplan en bestaat uit twee bouwlagen onder een groot zadeldak met aankapping, overstek en zinken mastgoot en wordt gedekt door rode Hollandse dakpannen. Haaks op de noordgevel staat een aangebouwde garage van één bouwlaag onder zadeldak. De gevels zijn opgetrokken in lichtrode handvorm baksteen en gemetseld in een afwijkend metselverband, de vensters zijn van hout. Het trasraam, in één vlak met de gevel, is gemetseld in donkerrode handvorm baksteen. Bij de topgevels is de mastgoot even omgezet en aan weerszijden zijn regenpijpen aangebracht.

De voorgevel (noordgevel) is een langsgevel met een asymmetrische indeling van de vensters. De voordeur, rechts uit het midden geplaatst, ligt verdiept in de gevel en heeft segmentboogvormige zijvlakken en een grote zware strek. De dubbele deur met gesloten panelen wordt bereikt via twee treden met bordes en heeft een bovenlicht met siersmeedwerk.

De entreepartij heeft aan weerszijden een buitenlantaarn. Links naast de entree een rond raam met een horizontale roede en een venster met dubbel raam waarin ruitvormig glas-in-lood. Rechts van de deur een groot, hoog rechthoekig venster met een zesruits raam waarin ruitvormig glas-in-lood. Op de verdieping zijn vlak onder de dakgoot drie lage, rechthoekige vensters, met in de as boven de deur een kozijn met een tweedeling en aan weerszijden een kozijn met een driedeling. Centraal in het dakschild een grote ronde dakkapel, waarvan de met koper beklede cilinder horizontaal uit het dak steekt en het venster een horizontale roede bevat. De twee hoge en brede schoorstenen van de topgevels zijn aan de langsgevel smal en steken ruim 3 meter boven de nok van het dak uit.

De achtergevel aan de tuinzijde (Z) is een langsgevel en heeft een asymmetrische indeling van de vensters. In het verlengde van de voordeur loopt een brede gang dwars door het huis. Waar deze gang eindigt, is in de tuingevel, verdiept liggend, een grote tuindeur geplaatst. Deze transparante dubbele deur heeft zij- en bovenlichten en zorgt voor veel licht in de gang. De ruitverdeling is symmetrisch en evenwichtig en boven het venster zit een grote zware strek. Links van de deur zijn twee gelijke hoge vensters die doorlopen tot het maaiveld en waarin transparante dubbele deuren geplaatst zijn. Rechts van de gangdeur een rechthoekig ongedeeld venster en een grote, vanaf het maaiveld oplopende meerruits vensterpartij in een omranding van verdiept liggend metselwerk. In het midden van het kozijn een transparante dubbele deur met zij- en bovenlichten. Op de verdieping zijn links vlak onder de dakgoot twee rechthoekige stolpramen met een horizontale roede. Deze ramen zijn groter dan de overige verdiepingramen, omdat de kamer die er achter ligt hoger is. De overige vier verdiepingramen, eveneens vlak onder de dakgoot, hebben stolpramen met ruitvormig glas-in-lood, en zijn gelijk verdeeld over de gevel. Alle verdiepingramen hebben blinden. Centraal in het dakschild bevindt zich eenzelfde ronde dakkapel als in het noordelijk dakschild. Links tegen de tuingevel was vroeger een segmentboogvormige loggia met een dichte achterwand en een rij van ronde kolommen aan de voorkant. De zijmuur had een groot rond raam en het platte dak had rechts, ter plaatse van een balkon op de verdieping, een ijzeren hekwerk. Deze loggia is in later tijd verwijderd. Voor de tuingevel langs loopt nu nog een groot betegeld terras. Boven de gangdeur is een natuurstenen gevelsteen in de muur geplaatst met een bloemmotief in reliëf. De zonnewijzer die tegen deze gevel geplaatst was is verdwenen.

De linker zijgevel (oostgevel) is een topgevel, waarbij het dakvlak van de langsgevels in een smalle rand wordt beëindigd. De rand die net iets uitsteekt bestaat uit de zijkant van een rij ingemetselde rode tegeltjes, een laag specie en vervolgens de zijkant van de laatste rij dakpannen. Het overstek van het dak gaat schuil achter een uitkragend metselwerk, waar de goot omheen loopt. Ook hier is de raamindeling asymmetrisch. De begane grond heeft, rechts uit het midden, een serre-achtige houten uitbouw met een flauwhellend plat dak dat met koper bekleed is. De grote ramen van de serre hebben ruitvormig glas-in-lood. De verdieping heeft, boven de serre, een breed rechthoekig venster voorzien van een driedeling met in het midden een stolpraam met zijlichten. Vrijwel in het midden is een rechthoekig w.c.-raampje en links is, iets hoger (omdat hierachter de badkamer ligt), een venster met stolpraam. In de geveltop zijn axiaal twee segmentboogvensters met stolpramen. De rechter zijgevel (westgevel) is eveneens een topgevel. Op de begane grond zijn twee ramen en een deur rechts (op de plaats waar vroeger de loggia was). De verdieping heeft, laag geplaatst, een hoog verticaal venster met halverwege in het kozijn, een kalf met daaronder een deur en daarboven een raam, beide met ruitvormig glas-in-lood. Dit grote venster zorgt voor de lichttoetreding in het trappenhuis. De deur komt uit op een klein uitkragend balkon met een eenvoudig ijzeren hekwerk. Dit trapvenster heeft links een klein stolpraam en helemaal rechts is een deur die vroeger uitkwam op het balkon boven de loggia. Nu is hier een klein uitkragend balkon steunend op twee ijzeren consoles en voorzien van een eenvoudig ijzeren hekwerk. De geveltop heeft axiaal twee segmentboogvensters met stolpramen. De schoorsteen in de geveltop is gelijk aan de schoorsteen van de linkerzijgevel.

Waardering

De villa is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als goed geproportioneerd en vrijwel gaaf bewaard gebleven voorbeeld van villabouw uit het Interbellum in de stijl van de Delftse School, hetgeen onder meer tot uiting komt in de sobere baksteenarchitectuur, de eenvoudige traditionele hoofdvorm en detaillering (balkons en venstervormen) en de brede schoorstenen die de topgevels bekronen.

De villa is tevens van belang als element uit het oeuvre van architect F.A. Eschauzier en vanwege de ligging in de villawijk Het Spiegel.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1934
1934
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Eschauzier, F.A. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur