Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513252
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82794/43
Kadastrale aanduiding
Bussum E 3380
Nieuwe 's-Gravelandseweg 60, 1406 NH te Bussum

Omschrijving

Inleiding Vrijstaande VILLA genaamd "Vijverzicht", teruggerooid en op ruime kavel gelegen aan de noordwestzijde van de Nieuwe 's-Gravelandseweg met uitzicht op vijver van "de Kom van Biegel". De kavel wordt door een gedecoreerd HEKWERK van de openbare weg gescheiden. De villa is rond 1900 gebouwd in een overgangsarchitectuur met Art-Nouveau elementen en verkeerd vrijwel geheel in oorspronkelijke staat.

Omschrijving

Op samengesteld rechthoekig grondplan gebouwde villa, bestaande uit twee bouwlagen, onder een met rode en zwarte kruispannen gedekt, samengesteld schild- en zadeldak met aankapping nabij de kapvoet. Het overstek van de kap rust op gesneden schoren met Art-Nouveau decoratie. De kap heeft aan voor- en achterzijde windveren met Art-Nouveau decoratie, deze zijn aan de voorzijde zijn rijker gesneden dan die aan de achterzijde.

Het huis staat op een plint van donkerrode baksteen met een natuurstenen band. De gepleisterde gevels worden geleed door een decoratie van horizontale drielaags lichtrode baksteen banden ter hoogte van de onder- en bovenkanten van de raamkozijnen van begane grond en verdieping en verder aanzetten van banden bij de vensters en hoeken van de gevels ter hoogte van het raamkalf. Boven de vensters zijn ontlastingsbogen in dezelfde baksteen in de vorm van rondbogen en segmentbogen; de spaarvelden hebben metselwerk in gele verblendsteen met enkele paarse klezoren. De meerruits bovenlichten van alle vensters hebben gekleurd glas (geel en groen). De asymmetrisch ingedeelde voorgevel (ZO) bestaat uit twee delen: links een risalerende en symmetrische topgevel met erker onder dwarskap en rechts en terugliggende gevel onder evenwijdige kap. De topgevel heeft op de begane grond een driezijdige erker die ter hoogte van het raamkalf in een rechthoek overgaat. In de hoeken is een dakje dat spits toeloopt naar de binnenhoek, gedekt met loden halfronde leien. Op de erker is een balkon (plat) met gemetselde borstwering. De erker heeft in elke schuine zijde een rechthoekige raam en in het midden een hoger rondboogvenster met meerruits bovenlicht. Het balkon wordt vanaf de verdieping bereikt door een meerdelig en ten opzichte van het gevelvlak terugliggend venster met meerruits bovenlicht. Boven dit venster is een grote, in het gevelvlak gehouden segmentboog met spaarveld. De geveltop heeft een getoogd tweeruits venster. Dit venster heeft een min-of meer elipsvormige omlijsting bestaande uit een uitkragende segmentboogstrek die aan weerszijden overgaat in een halfsteense segmentboogstrek langs de zijkant van het venster en zijn eindpunt vindt in de lekdorpel. In het midden van de voorgevel de teruggeplaatste voordeur met meerruits bovenlicht en klein glaspaneel met diefijzers. Rechts van de deur is een rechthoekig venster met meerruits bovenlicht onder segmentboog. De verdieping heeft boven de voordeur een houten tweezijdige erker die in een punt naar voren steekt. De erker is bekleed met smalle verticale rabatdelen en heeft in elke zijde een rechthoekig venster met meerruits bovenlicht. De erker heeft een lessenaarsdak. Het dakschild boven het rechter gevelgedeelte heeft een lage tweeruits dakkapel met glooiend dakvlak.

De achtergevel (NW) is onregelmatig ingedeeld en heeft een uitgebouwde parterre met plat. Deze (originele) uitbouw heeft een hoge plint met drie lage vensters. Daarboven heeft de uitbouw rechts een paneeldeur met glaspanelen en meerruits bovenlicht. Voor de paneeldeur staat een steektrap met vier treden. De uitbouw heeft centraal een groot en geheel links een kleiner stolpvenster met meerruits bovenlicht. Links is de uitbouw (verdieping en zolder) onder overstekend wolfdak voortgezet. In de geveltop (zolder) twee rechthoekige vensters. Rechts een terugliggend merendeels blind gevelvlak, geleed door een rookkanaal en voorzien van één stolpvenster met meerruits bovenlicht. Dit gevelvlak heeft rechts een merendeels gesloten (tweede) uitbouw onder lessenaarsdak. Deze tweede uitbouw heeft één stolpraam aan de achterzijde en een klein getoogd venster aan de rechterzijde (zie ZW gevel); de achtergevel heeft een plint met drie lage vensters onder segmentboog. Het linker venster heeft een kozijn met een deur die via een trap toegang geeft tot de kelder.

De rechter zijgevel (NO) heeft links op de begane grond een serre (in steen) met een plat dak en afgeschuinde hoeken. In het middenvlak van de serre een venster met een deur, zijlichten en bovenlichten. De andere vier vlakken hebben rechthoekige ramen met bovenlichten. Rechts van de serre, midden in het gevelvlak, een groot venster onder segmentboog, waarvan de strek de horizontale bakstenen band van de gevel doorsnijdt. Het kozijn heeft drie doorlopende stijlen, met links en rechts een smal raam met bovenlicht en in het midden een breed stolpraam met een bovenlicht. Op de verdieping zijn drie identieke vensters onder segmentboog geplaatst, voorzien van een stolpraam met bovenlicht. Alle bovenlichten van deze gevel hebben een meerruits roedenverdeling.

De linker zijgevel (ZW) bevat rechts op de begane grond een groot venster met segmentboog, dubbele deur en bovenlicht met meerruits roedenverdeling. Deze dubbele deur komt uit op een klein terras met balustrade in bak- en natuursteen en twee natuursteen treden naar de tuin. Helemaal links in de gevel twee kleine rondboogvensters met rechthoekige ramen en getordeerde diefijzers. Hierboven is net op de overgang van de begane grond naar de verdieping een groot hoog venster onder segmentboog. Het venster is voorzien van een rechthoekig raam met in het midden, omgeven door vierkante ruiten in gekleurd glas, een groot glas-in-lood raam met Art-Nouveau motieven. Hierboven, op de overgang van de eerste verdieping naar de zolderverdieping is een even breed en half zo hoog rechthoekig venster geplaatst met een glas-in-lood raam met Art-Nouveau motieven, omgeven door gekleurde vierkante ruitjes. Achter deze grote glas-in-lood ramen is het trappenhuis. Op de verdieping, ongeveer in het midden van de gevel, zit een segmentboogvenster met een rechthoekig stolpraam voorzien van een meerruits bovenlicht. De uitgebouwde partijen van de achtergevel hebben aan deze zijde op de begane grond twee en op de verdieping één klein rondboogvensters met rechthoekige ramen. De vensters op de parterre hebben getordeerde diefijzers.

Het INTERIEUR van de parterre is merendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven en bevat onder meer twee schouwen (verdeeld over twee kamers en diverse betimmeringen in een combinatie van classicistische en Art-Nouveau elementen. Eén van de twee schouwen is Oud-Hollands.

Rond de kavel is een erfafscheiding bestaande in een eenvoudig SPIJLENHEK bij de toegang tot de villa gemarkeerd door een TOEGANGSHEK van twee pijlers (bakstenen voetstuk, gepleisterde schacht en een siermetelband waarin de brievenbus) waartussen dubbele hekvleugels.

Waardering

De villa Vijverzicht met bijbehorend interieur van de parterre en hekwerk is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als goed ontworpen en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse villa met kenmerken van de Art-Nouveau. De villa heeft tevens situationele waarde vanwege de beeldbepalende stedebouwkundige situering in villawijk Het Spiegel en de in de naam tot uitdrukking komende realtie met de "Kom van Biegel".

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1905
1905
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
invloeden
Overgangsarchitectuur
invloeden