Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513253
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82794/16
Kadastrale aanduiding
Bussum F 1899
Oranjelaan 4, 1405 AZ te Bussum

Omschrijving

Inleiding

Houten VILLA, gebouwd rond 1900 in Chalet-stijl, terugliggend en schuin gesitueerd aan de zuidoostzijde van de Oranjelaan in de villawijk het Spiegel.

Omschrijving

Villa, op samengestelde rechthoekige plattegrond met kleine uitbouw aan de westzijde en serre aan de noordzijde, opgetrokken in vertikale houten kraaldelen op een uitgemetselde plint. Op de hoeken staan houten staanders die iets uit het gevelvlak naar voren komen. De villa bestaat uit een begane grond, ter hoogte van de plint boven het maaiveld gelegen, een kapverdieping en een vliering onder samenstel van zadeldaken, bedekt met grijze en enkele in motief gelegde rode kruispannen. Aan de west- en zuidzijde bevindt zich een topgevel, de steekkap heeft de noklijn evenwijdig aan de weg. Het dak steekt ver over en wordt ondersteund door gesneden consoles. Een schoorsteen met sierrand bevindt zich op de nok van de steekkap en op de kruising van de kappen. De vensters hebben een roedenverdeling.

De voorgevel (W) bevat links een topgevel, waarvan het overstekende zadeldak steunt op consoles en deels geschulpte schoren. De hanebalk heeft een naaldvormige makelaar. Op de begane grond bevindt zich een driedelig venster, bestaande uit een stolpraam en twee zijramen onder bovenlichten met glas-inloodramen. Houten vakwerk is onder de ramen op de gevel aangebracht. Boven het venster wordt een kroonlijst ondersteund door vier gesneden schoren. De verdiepingscheiding wordt geaccentueerd door een gesneden kroonlijst op klossen. Op de verdieping bevindt zich een driedelig venster met zes-ruitsramen onder vier-ruitsbovenlichten. Boven het venster wordt een kroonlijst ondersteund door vier consoles. In de top is een rechthoekig venster geplaatst achter twee ijzeren stangen. De rechthoekige serre aan de rechterzijde, onder lessenaarsdak en met driezijdige uitbouw aan de voorzijde, is geplaatst in de hoek tussen de topgevel en het terugliggende rechter geveldeel. De openslaande deuren, bereikbaar via een houten trapje, met bovenlicht boven uitstekende kalf, bevinden zich onder een topgeveltje dat is bedekt met gesneden vertikale delen en waarvan het overstekende zadeldakje is voorzien van een windveer met makelaar en uitgesneden krullen. De ramen van de serre hebben een decoratieve roedenverdeling. In het terugliggende gevelvlak zijn op de verdieping twee stolpvensters geplaatst achter twee ijzeren stangen. De dakkapel heeft een zes-ruitsvenster onder overstekend zadeldak met hanebalk, makelaar en gesneden vertikale delen op de topgevel.

De linker zijgevel (N) bevat rechts een driedelig venster met zes-ruitsvensters onder bovenlichten met glas-in-loodramen. Boven het venster wordt een kroonlijst ondersteund door vier gesneden consoles. Links bevinden zich onder de dakrand naast elkaar twee vier-ruitsvensters achter twee ijzeren stangen.

De rechter zijgevel (Z) bevat rechts de uitbouw ter hoogte van één bouwlaag onder lessenaarsdak. De houten paneeldeur onder bovenlicht is bereikbaar via een houten trapje. Rechts bevindt zich een klein raampje. Links van de uitbouw bevindt zich in het gevelvlak een driedelig venster met zes-ruitsvensters onder vier-ruitsbovenlichten. Boven het venster wordt een kroonlijst ondersteund door vier gesneden consoles. Op de verdieping bevindt zich links en rechts een kruisvenster met vier-ruitsramen achter ijzeren stang onder vier-ruitsbovenlicht. In de top van de gevel is een stolpvenster achter twee ijzeren stangen geplaatst. De topgevel is voorzien van deels geschulpte schoren en hanebalk met naaldvormige makelaar.

De achtergevel (O) bevat in het midden de dubbele houten toegangsdeur, met een overdekt houten bordes, bereikbaar via vier houten treden. De paneeldeuren, met ramen, zijn rijk gedecoreerd met gesneden segmentvormige frontons en kroonlijsten op consoles. Het zadeldak boven het bordes steunt op een gesneden schoorconstructie en twee gesneden pilasters op bakstenen voet waartussen de balustrade is gevat. Boven de deuren, onder het zadeldak, bevindt zich een vierruitsvenster met hoekige bovendorpel. Rechts van de toegangsdeur is een klein raampje geplaatst. Links en rechts van de ingangspartij is in het gevelvlak een stolpvenster onder vier-ruitsbovenlicht geplaatst. Op de verdieping is boven de ingangspartij een venster aangebracht met twee vier-ruitsramen met bovenlicht boven kalf. Daarboven is een gedeelte van het dakoverstek uitgevoerd in glas.

Waardering

De villa is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een houten villa, gebouwd in de Chalet-stijl rond 1900. Daarnaast is de villa van belang vanwege de beeldbepalende situering aan de zuidoostzijde van de Oranjelaan in de villawijk het Spiegel.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1900
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Chalet-stijl
invloeden