Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513254
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82793/192
Kadastrale aanduiding
Bussum E 471
Bussum E 470
Parklaan 20, 1406 KM te Bussum
Willemslaan 7, 1406 LS te Bussum

Omschrijving

Inleiding

DUBBELE VILLA, genaamd "Bella Vista", in oorsprong gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw in overgangsarchitectuur. De oorspronkelijke villa werd in 1910 uitgebreid in de trant van de overgangsarchitectuur en in noord-zuidrichting gesplitst, waarbij ook de torentjes werden ontworpen door de bouwkundige J.H. Werner. De dubbele villa is gelegen op een vrijwel rechthoekig terrein op de hoek van de Parklaan en de Willemslaan in de villawijk Het Spiegel. De erfscheiding (TOEGANGSHEKKEN) staat op de grens van het terrein aan de Parklaan en de Willemslaan.

Omschrijving

Dubbele villa, opgetrokken op een samengestelde rechthoekige plattegrond met serres aan de noord- en westzijde en uitbouwen aan de zuid- en oostzijde, bestaande uit twee bouwlagen en een kapverdieping. Het afgeknotte schilddak met pirons is gedekt met rode Hollandse pannen. De gevels zijn wit gepleisterd op hardstenen plint waarbij enkele accenten in rode baksteen gelaten zijn, zoals ontlastingsbogen en driehoeken rond de gesneden consoles waarop de gootlijst die is voorzien van houtsnijwerk in golfmotief, rust (Willemslaan 7). De kozijnen, deuren en ramen zijn van hout. De bovenlichten hebben een roedenverdeling, en vrijwel alle nog de gekleurde (geel, paars, gekleurd glas-in-lood) ruiten. De ornamentieke omlijsting is nog aanwezig. De waterdorpels zijn van hardsteen.

De gevel aan de Willemslaan (N) bevat links een risaliet en in de oksel met het terugliggende rechter geveldeel een torenachtig volume van drie bouwlagen onder tentdak. Op de begane grond voor de toren een entreeportaal onder lessenaarsdak met houten toegangsdeur naar de Parklaan 20 onder rondboogvormig bovenlicht. Voor de deur een stoep van twee treden, geflankeerd door een opengewerkte gestucte borstwering. In de noordgevel van het portaal bevindt zich een rondboogvenster. Op de verdieping bevat de toren een rondboogvenster, op de derde bouwlaag twee smalle rondboogvensters naast elkaar. De afsluiting bevat aan alle zijden open rondbogen met opengewerkte gestucte balustrade. Het linker geveldeel (Willemslaan 7) bevat op de begane grond een halfronde serre met drie vensters, op de verdieping drie rondboogvensters, waarvan de middelste met stolpraam. In het dakvlak bevindt een dakkapel onder lessenaarsdak. Het rechter geveldeel bevat op de begane grond en op de verdieping twee schuifvensters.

De gevel aan de Parklaan (W) bevat links op de begane grond een vijfzijdige serre op hardstenen plint met openslaande deuren met golvende bovenzijde, bereikbaar via twee hardstenen treden. Het plat van het afgeknotte vijfhoekige dak (dakvlak bedekt met rode ronde leipannen) doet dienst als balkon, bereikbaar via openslaande deuren, geflankeerd door vensters en omgeven door een smeedijzeren decoratief hekwerk. Rechts zijn zowel op de begane grond als op de verdieping twee schuifvensters geplaatst. In het dakvlak bevinden zich twee dakkapellen onder lessenaarsdak waartussen een schoorsteen, geflankeerd door een schuin muurdeel.

De oostgevel bevat aan de rechterzijde twee uitbouwen van verschillende hoogte en omvang. In de voorste, grotere en lagere uitbouw met overstekende daklijst op gesneden consoles bevindt zich de toegangsdeur naar Willemslaan 7, een houten deur onder boogvormig bovenlicht. Aan de noordgevel een vijfzijdige serre op hardstenen plint met overstekende daklijst op gesneden consoles en openslaande deuren met golvende bovenzijde aan de noordzijde. Aan de zuidzijde bevindt zich een venster. In de zuidgevel van de hogere uitbouw bevindt zich op de begane grond een oorspronkelijk deurkozijn, op de verdieping een kozijn met een reeks van drie raampjes onder de dakrand. De oostgevel van het hoofdvolume bevat op de begane grond en op de verdieping twee schuifvensters. Links daarvan zijn later op de begane grond openslaande deuren geplaatst. In een toogvormige portiek onder lessenaarsdak aan de linkerzijde bevindt zich een houten deur.

De zuidgevel bevat in het midden een torenachtig volume van drie bouwlagen onder overstekende dakrand, rustend op gesneden consoles, aan de rechterzijde geflankeerd door een schoorsteen. Het bovenste gedeelte van de toren is verdwenen. De toren bevat op de verdiepingscheidingen twee spitsboogvormige vensters, trapsgewijs geplaatst, met gekleurde glas-in-loodramen, ter verlichting van het trappenhuis. Een steunbeer sluit aan op de rechterzijde van de toren ter hoogte van de tweede bouwlaag en loopt ver door naar de zuidzijde, voorzien van uitgespaarde nissen. Voor het rechter geveldeel bevinden zich ter hoogte van de begane grond uitbouwen waarvan het dak van de eerste dienst doet als balkon, bereikbaar via openslaande deuren met zijlichten. Links van de steunbeer bevinden zich ook enkele uitbouwen van verschillende hoogte. Geheel links is een serre geplaatst met openslaande deuren aan de westzijde. Op de verdieping is een driezijdig erkertje geplaatst op gesneden consoles onder driezijdig dak, bedekt met rode ronde leipannen. De uitbouwen, met in de westgevel vensters en in de zuidgevel een houten paneeldeur, zijn verbonden met een stenen schuur aan de zuidwestzijde op het terrein via een gestucte muur waarin een toogvormige houten poort met ijzeren beslag.

In het INTERIEUR bevinden zich de originele houten paneeldeuren en lambrizeringen.

De erfscheiding bestaat uit een tweevleugelig TOEGANGSHEK tussen gietijzeren pijlers aan de Willemslaan, een tweevleugelig TOEGANGSHEK met boogvormen tussen gestucte bakstenen pijlers met bolvormige bekroning op de hoek van de Parklaan en de Willemslaan en een ijzeren TOEGANGSHEK tussen bakstenen pijlers aan de Parklaan. Tussen de toegangshekken zijn ijzeren spijlenhekken geplaatst.

Waardering

De dubbele villa "Bella Vista" met bijbehorende erfscheiding is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa met erfscheiding, gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw in overgangsarchitectuur en verbouwd tot dubbele villa in 1910. Daarnaast is de villa beeldbepalend gelegen op de hoek van de Parklaan en de Willemslaan in de villawijk Het Spiegel te Bussum.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Erfscheiding(D1)
Nee Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1875
globaal
verbouwing
1909
1909
exact
Serres
verbouwing
1910
1914
exact
Splitsing en uitbreiding

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Overgangsarchitectuur
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Werner, J.H. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur