Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513262
Complexnummer
513261 - Duinbeek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82741/78
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Domburg K 3312
Domburg K 4238
Domburg K 4237
Domburg K 3315
Domburg K 3314
Domburg K 3316
Domburg K 3313
Domburg K 4239
Bij Duinbeekseweg 19, 4356 CD te Oostkapelle

Omschrijving

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Duinbeek. De kern van de aanleg wordt gevormd door de rechthoekige omgrachting rondom het huis dat op een klein eiland met steil talud staat. Rondom is een kleinschalige aanleg in landschapsstijl uit het begin van de 19de eeuw, waarbij de gracht aan de zuidwestzijde met een slinger is uitgraven en eindigt in een lusvormige vijver. Achter het huis ligt een tapstoelopende open ruimte (weide) met coulissenwerking. De weide wordt door bos omsloten waarin een slingerende rondwandeling zonder zichten naar het huis of het omringende landschap. Op een Topografische Militaire Kaart uit 1911 is te zien dat er oorspronkelijk een pad door de weide liep waardoor een vrij zicht op de achterzijde van het huis werd verkregen. Veel oude bomen zijn bij de inundatie in 1943 geveld, alleen aan de westzijde zijn eiken bewaard gebleven De formele hoofdas van de aanleg is nog aanwezig en bestaat uit de korte oprijlaan, die zich achter het huis als zichtas voortzet over de reeds genoemde weide tussen boombeplantingen. De oprijlaan heeft laanbeplanting van recent geplante linden en een taxushaag daterend uit ca.1850; het voorplein heeft centraal een rond perk. Een ander onderdeel van de formele aanleg is de rechte Duinbeekseweg, die op de Visser-Roman kaart uit ca.1650 nog een kronkelend verloop had.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Duinbeek van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- als voorbeeld van een kleinschalige aanleg in landschapsstijl uit het begin van de 19de eeuw met behoud van enkele oudere formele elementen, zoals de Duinbeekseweg, oprijlaan, omgrachting en omgrenzing;

- vanwege de visuele-ruimtelijke samenhang tussen de complexonderdelen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513261. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver