Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513263
Complexnummer
513261 - Duinbeek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82741/70
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Domburg K 3314
Duinbeekseweg 17, 4356 CD te Oostkapelle

Omschrijving

Omschrijving

KOETSIERSWONING. Aan de zuidzijde van het voorplein staat het in oorsprong 18de-eeuwse koetshuis van gele baksteen (IJsselsteentjes). Het op L-vormige grondslag opgetrokken gebouw bestaat uit één bouwlaag onder een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak. De gevel aan het voorplein heeft uiterst rechts een dubbele houten inrijdeur, links daarvan een opgeklampte staldeur met meerruits bovenlicht en een meerruitsvenster met halve luiken. In de oostgevel bevindt zich uiterst links de opgeklampte toegangsdeur met daarnaast twee meerruitsvensters met binnenluiken, een luik en een hooiluik, die boven de gootlijst uitsteekt. De recente aanbouw met keuken is voor de bescherming van ondergeschikt belang. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de paardenstal met boxen en hardstenen voederbakken; de woonkamer met kleine schouw en een bedstedewand met spinde.

Waardering

KOETSIERSWONING van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de sobere vormgeving van een dienstgebouw uit de 18de eeuw met gaaf bewaarde interieuronderdelen;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513261. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1700
1800
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing