Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513264
Complexnummer
513261 - Duinbeek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82741/59
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Domburg K 3316
Domburg K 3315
Duinbeekseweg 21, 4356 CD te Oostkapelle

Omschrijving

Omschrijving

TUINMANSWONING MET BAKKEET. Aan de noordzijde van het voorplein staat een 18de-eeuws bouwhuis, oorspronkelijk boerderij, van gele baksteen (IJsselsteentjes) en houten delen. Het op L-vormige grondslag opgetrokken gebouw bestaat uit één bouwlaag onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak. De vensterindeling van de voorgevel is in de 19de eeuw gewijzigd. Aan de voorzijde is een klein gedeelte in gebruik als oranjerie herkenbaar aan de twee grote achtruitsvensters met persiennes uiterst links in de gevel. Verder is deze gevel ingedeeld met drie kleinere meerruits schuifvensters met luiken. In de zijgevel (west) bevindt zich de toegang tot de oranjerie bestaande uit een opgeklampte deur met groot vierruits bovenlicht. Schuin daarboven een dakkapel. Haaks op de voorgevel staat een schuur van gepotdekselde delen op een bakstenen fundament met aan de achterzijde een luidklok. In het dakschild zijn twee houten hooiluiken aangebracht. De toegang tot het woonhuis bevindt zich in de achtergevel bestaande uit een opgeklampte deur met origineel hang- en sluitwerk; daarboven een dakkapel. Achter het bouwhuis staat een op rechthoekige grondslag opgetrokken 18de-eeuwse bakstenen BAKKEET met zwart geschilderde plint onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak met schoorsteen. Tegen de westgevel een klein aanbouw onder een lessenaarsdak.

Waardering

TUINMANSWONING MET BAKKEET van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de sobere vormgeving van een dienstgebouw uit de 18de eeuw met oranjerie;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513261. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1700
1800
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing