Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513431
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82708/140
Kadastrale aanduiding
Haarlem I 4759
Wagenweg 66, 2012 NG te Haarlem

Omschrijving

Inleiding

VILLA "Nieuw Stadwijk" in 1894 gebouwd in neo-Renaissance stijl. De aan drie zijden vrij gelegen villa bevindt zich aan de westzijde van de Wagenweg op de hoek met de Koninginneweg, recht tegenover het Florapark. In 1907 werd de villa aan de noordoost-zijde uitgebreid. Deze uitbreiding (het twee bouwlagen hoge rechthoekige bouwdeel onder inzwenkend schilddak) werd ontworpen door architect F.G.A. Haitsma Mulier.

De villa is thans (1993) in gebruik als kantoorruimte.

Omschrijving

Aan drie zijden vrij gelegen villa bestaande uit souterrain, bel-etage, verdieping en kapverdieping. Het pand, dat aan de noordzijde aansluit op de gevelrij van de Wagenweg, bezit een samengesteld grondplan en wordt gedekt door een samengestelde kap bekleed met grijze en zwarte leien in maasdekking. De houten gootlijsten worden rondom door houten onderkragingen gesteund. In de kap bevinden zich verscheidene kleine dakkapellen en twee orginele, rijk versierde, schoorstenen. De hoekpunten van het dak worden bekroond door metalen pirons.

Het pand is opgetrokken in rode verblendsteen op een plint van hardsteen. De detailleringen in de gevels zijn van hardsteen (ter hoogte van het souterrain) en van een zachte soort natuursteen. Deze detailleringen bestaan onder meer uit speklagen, een cordonlijst tussen de bel-etage en de verdieping en gebosseerde natuurstenen blokken op de hoeken ter hoogte van het souterrain. De omlijstingen van de vensters (lateien, vensterbanken, aanzet- en sluitstenen in de bogen) zijn eveneens van natuursteen. De sluitstenen in de bogen zijn versierd met een in reliëf uitgevoerd kopje. De spaarvelden van de bogen zijn gevuld met een mozaïek van gele en rode baksteen.

De voorgevel (O) is vijf vensterassen breed. De twee linker vensterassen en de meest rechtse vensteras springen iets naar voren toe uit. Het linker vooruit springende deel wordt afgesloten door een zadeldak en heeft een met rijk houtsnijwerk beklede topgevel met voorschot. Het houten voorschot wordt gedragen door uitgemetselde consoles van natuursteen en baksteen. In de linker console staat te lezen: "NIEUW". In de rechter console staat: "STADWIJK". De rechter vooruitspringende vensteras van de voorgevel betreft het in 1907 aangebouwde deel van de villa. Dit deel wordt gedekt door een inzwenkend schilddak. Onder de houten gootlijst is dit bouwdeel versierd met een circa één meter brede band van wit geverfd houtwerk. Deze houten band is grotendeels opengewerkt en op die plaatsen versierd met gele en rode verblendsteen. Het twee vensterassen brede iets teruggelegen middenstuk van de voorgevel, bevat in de linker vensteras de entree. Deze entree bestaat ter hoogte van de bel-etage uit een houten voordeur met gietijzeren roosters en glas-in-lood bovenlicht. De voordeur, die bereikbaar is door middel van een zes treden tellende natuurstenen trap, wordt omlijst door een rijk gesneden houten overkapping, die steunt op twee houten pilaren.

De vensters in de voorgevel zijn alle, met uitzondering van de vensters in de rechter vensteras, houten schuifvensters. Het venster op de verdieping van de linker vensteras is een in drieën gedeeld houten schuifvenster. De rechter vensteras kent een tweetal meerdelige houten openslaande vensters, een tweetal smalle houten schuifvensters en bovenaan onder de dakrand een in drieën gedeeld vast venster met roedenverdeling. Ter hoogte van het souterrain bevinden zich een viertal dubbele openslaande houten vensters en één houten schuifvenster.

De zuidgevel van het pand bezit in de linkerhelft op de verdieping een drietal houten schuifvensters met T-naald en op de bel-etage een dubbele houten schuifvenster. De rechterhelft van deze zuidgevel is ter hoogte van de bel-etage uitgebouwd met een vijfzijdige bakstenen erker onder inzwenkend schilddak. De erker bezit in elke zijde een dubbel openslaand houten venster met bovenlicht. Ter hoogte van de verdieping wordt de erker afgesloten door een balkon met daarbij een dubbele openslaande houten balkondeur. In het souterrain bevinden zich in deze zijgevel een tweetal dubbele openslaande houten vensters en een kelderingang. In het linkerdeel van deze zijgevel bevinden zich ter hoogte van de bel-etage twee natuurstenen cartouches. In de linker cartouche staat: "ANNO" en in de rechter cartouche: "1894".

De achtergevel (W) bestaat in hoofdvorm uit twee bouwdelen. Het rechter bouwdeel wordt gedekt door het zadeldak en heeft, gelijk aan de voorgevel, een met houtsnijwerk beklede topgevel met rijk gesneden houten voorschot. Dit bouwdeel kent op de verdieping een houten openslaande balkondeur en ter hoogte van de kapverdieping een dubbel houten schuifvenster. Ter hoogte van de bel-etage is voor dit bouwdeel een rechthoekige erker aangebouwd. Deze erker bestaat uit een bakstenen onderbouw op een hardstenen plint, met daarop een in hout uitgevoerde vensterreeks die wordt afgesloten door een houten kroonlijst met daarboven een balkon. Het linker bouwdeel van de achtergevel is enigszins risalerend en is twee vensterassen breed. De vensters in dit bouwdeel zijn houten schuifvensters met een T-naald. Ter hoogte van de bel-etage bevinden zich twee dubbele openslaande houten vensters met een bovenlicht. De achtergevel is boven de rechter vensteras doorgetrokken door de daklijst heen en wordt afgesloten door een plat dak. In de achtergevel bevinden zich ter hoogte van het souterrain een drietal houten vensters. Rondom het pand bevindt zich tussen het perceel en de openbare weg een erfafscheiding bestaande uit een laag bakstenen muurtje, deels afgedekt door een ezelsrug en deels bekleed met een hardstenen plaat, met daarboven op een siersmeedijzeren hekwerk. Aan de zijde van de Koninginneweg bevinden zich twee entree's in de erfafscheiding en aan de zijde van de Wagenweg bevindt zich één entree in het hekwerk rondom.

Waardering

Gaaf bewaarde villa met bijbehorende erfafscheiding van algemeen belang vanwege architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, alsmede wegens de beeldbepalende ligging van het pand recht tegenover het, vanwege zijn villa-bebouwing en landschappelijke aanleg, waardevolle Florapark.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1894
1894
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Haitsma Mulier, F.G.A. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur