Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
513476
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
23 november 1999
Kadaster deel/nr: 
16217/17
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Haarlem
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Haarlem
X-Y coördinaat: 
103657 - 486868

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

DUBBELE VILLA, rond 1910 gebouwd in het toen nog onder de gemeente Heemstede ressorterende villapark Oosterhout. Het pand ligt op de hoek van de Linnaeuslaan en de Oosterhoutlaan. Stilistisch is het pand te beschouwen als een voorbeeld van de Engelse landhuisstijl.

Omschrijving

Op vrij, doch gespiegeld, grondplan gebouwde dubbele villa bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping. Het pand bestaat in hoofdvorm uit een rechthoekig bouwblok dat aan de lange zijde (evenwijdig aan de Oosterhoutlaan) is uitgebouwd met een dubbele kopgevel en aan de beide korte zijden (haaks op de Oosterhoutlaan) met enkele kopgevels. Het pand heeft een samengestelde kap die bestaat uit een evenwijdig aan de Oosterhoutlaan lopend schilddak en aan aantal zadeldaken die het schilddak snijden. De dakschilden van het schilddak zijn door aankapping geknikt. De kap is bedekt met rode Hollandse pannen. De grootste hoogte wordt bereikt door de evenwijdig aan de Oosterhoutlaan lopende noklijn van het schilddak. Anders dan bij het schilddak gebruikelijk zijn de uiteinden van de noklijn verder doorgetrokken, waardoor onder de beide uiteinden driehoekige toppen zijn ontstaan. Deze toppen zijn gevuld met houten kozijnen waartussen zich meerruits draaivensters bevinden. In deze noklijn bevinden zich drie schoorstenen: een dubbele in het midden en twee enkele nabij de uiteinden van de noklijn. Het muurwerk bestaat grotendeels uit witgepleisterd metselwerk. Alleen de parterre is tot op deurhoogte is rode baksteen opgetrokken. De uitgebouwde dubbele kopgevel evenwijdig aan de Oosterhoutlaan is tot verdiepinghoogte in rode baksteen opgetrokken. De kapverdieping heeft overkragend vakwerk met daartussen verticale stroken witgepleisterd metselwerk. De geveltoppen zijn steeds uitkragend en rustend op buiten de gevellijn doorgetrokken balkkoppen van de vlieringvloer. De kap rust hier op doorgetrokken vlieringen. Het vullende muurvlak ligt terug en is witgepleisterd. De plaatsing van de vensters in het muurwerk is evenals de plattegrond vrij doch gespiegeld. De dubbele kopgevel aan de Oosterhoutlaan en de beide haaks hierop staande kopgevels hebben op de verdieping en kapverdieping een centraal geplaatste oriël. De twee hoogste oriëls in de dubbele kopgevel bevinden zich in het naar voren springende vakwerk en komen daardoor verder naar buiten dan de oriëls in het muurwerk hieronder. In de beide kopgevels haaks op de Oosterhoutlaan lopen oriëls van verdieping en kapverdieping in elkaar over. De oriëls van de kapverdieping wijken hier echter af door hun rechthoekige hoofdvorm. De hoofdingangen van de dubbele villa zijn temidden van vensterstroken in deze beide kopgevels geplaatst.

Waardering

De gaaf bewaarde uit omstreeks 1910 daterende dubbele villa in Engelse Landhuisstijl is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde, alsmede vanwege de stedenbouwkundige betekenis als beeldbepalend onderdeel van het vroeg twintigste-eeuwse villapark Oosterhout.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaLinnaeuslaan222012 PPDen Hout (42)Haarlem
NeeOosterhoutlaan42012 RBDen Hout (42)Haarlem

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HAARLEM IIR151
HAARLEM IIR150

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzenEngelse Landhuisstijlinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Villa

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19101910globaalvervaardiging