Actualiteit gegevens: 16-03-2022

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
513538
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 april 2000
Kadaster deel/nr: 
82687/64
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Fryslân
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Súdwest-Fryslân
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Witmarsum
X-Y coördinaat: 
161341 - 568046

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Monument uit 1879 bestaande uit: GEDENKNAALD in sobere Eclectische trant met Neo-renaissance motieven, twee HEKWERKEN, OMGRACHT TERREIN, gemetselde DAM en met bomen beplante LAAN. Het monument in is opgericht in 1879 ter herinnering aan Menno Simonsz (Witmarsum 1496-Wüsterfelde, bij Lübeck 1561) - leidsman der doopsgezinden en indertijd actief vanuit Witmarsum. Op dit voormalige huiskavel in de buurtschap Vliet (It Vliet) stond eertijds het woonhuis van Menno Simonsz. Het werd in 1828 vervangen door een huiskerkje, dat omstreeks 1878 werd afgebroken ten gunste van een nieuwe kerk in het dorp. De GEDENKSTEEN uit dit kerkje is bewaard gebleven en in een muurtje ingemetseld. Het terrein ligt aan oost-kant van Witmarsum en is vanaf It Fliet toegankelijk via een bakstenen dam met gietijzeren hekwerk.

Omschrijving

Gedenknaald van grijze hardsteen, staande op even oplopende (geelbakstenen) verhoging en bestaande uit basement (met aan vier zijden inscripties gevat tussen geprofileerde steunbeertjes), waarop een afgeknotte naald met eenvoudig, deels gebosseerd profielwerk. Rondom een gietijzeren hekwerk, dat bestaat uit bewerkte hekpalen, eenvoudig stijl- en regelwerk en toegangshekje. In een gemetseld muurtje voor het monument bevindt zich de hardstenen gedenksteen (vermoedelijk uit 1828) met tekst in lopend schrift. Op de bakstenen dam over de omgrachting staat een gietijzeren hekwerk bestaande uit twee bewerkte hekpalen, een dubbel toegangshek en twee zijvleugels van eenvoudig stijl- en regelwerk.

Waardering

Monument uit 1879 bestaande uit een gedenknaald met twee hekwerken, gedenksteen, omgracht terrein en laan, van algemeen belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens de kenmerkende sobere vormgeving en het materiaalgebruik;

- wegens de herinnering aan de Doopsgezinde leidsman Menno Simonsz.;

- wegens de bijzondere ligging op een omgracht terrein, waar eertijds het woonhuis van Menno Simonsz en nadien een kerkje hebben gestaan.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaIt Fliet18748 EAGedenknaald aan It FlietWitmarsum

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieVoorwerpen op pleinen en dergelijkeGedenkteken(D)Gedenkteken(D6)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
WitmarsumF601

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18791879exactvervaardiging
Wilt u ons helpen?
Wij willen meer kennis delen over rijksmonumenten. Wilt u ons hierbij helpen door maximaal vijf korte vragen te beantwoorden?
Ja, ik help graag mee