Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513683
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82877/110
Kadastrale aanduiding
Groenlo C 2140
Boompjeswal 6 T, 7141 BN te Groenlo

Omschrijving

Inleiding

TRANSFORMATORHUISJE uit ca. 1925, gelegen bij de zuidelijke entree tot de historische binnenstad op geringe afstand van de gracht. Het gebouw is markant gesitueerd op de Boompjeswal die onderdeel vormt van de voormalige omwalling- en grachtstructuur. Het gebouw heeft zowel stijlelementen van de Nieuwe Haagse School als van de Amsterdamse School, zoals het vrijwel platte schilddak met groot overstek en een expressionistisch gebruik van verschillende kleuren baksteen (lichtbruin, zwart en geel). De kleuraccenten zwart en geel kwamen oorspronkelijk ook in het schilderwerk terug. Waarschijnlijk is dit en andere gelijkvormige transformatorhuisjes ontworpen door de bekende architect G. Versteeg (Architectenbureau Gratema-Versteeg).

Omschrijving

TRANSFORMATORHUISJE opgetrokken op een rechthoekige grondslag over één bouwlaag onder een ver overstekend schilddak voorzien van een bitumineuze dakafdekking. Het schilddak is vrij plat en er is geen goot aanwezig. Het overstek is uitgevoerd in hout.

De gevels zijn opgebouwd uit een hoofdlaag en een attiek die van elkaar worden gescheiden door een met gele verblendsteen omzoomde zwarte band. Ook de vier hoeken worden door een zodanig, maar dan verticaal aangebrachte afwerking gekenmerkt, met een wisselende breedte. Binnen deze verticale zwarte gedeelten op de hoeken zijn horizontale, uitkragende baksteenlinten van gele baksteen aangebracht met vier steenlagen tussenruimte. In de noordwestelijke en zuidwestelijke gevel is een deur aangebracht waarboven een in de band opgenomen ventilatierooster.

Het trasraam is uitgevoerd in zwarte baksteen en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een strekse laag in gele verblendsteen. De attieklaag wordt beëindigd door een uitstekende rollaag van zwarte steen, terwijl de hoeken door uitstekende, dicht opeen staande, horizontale baksteenlinten van dezelfde zwarte steen worden geaccentueerd.

Waardering

TRANSFORMATORHUISJE uit ca. 1925 met stijlelementen van de Nieuwe Haagse School en de Amsterdamse school.

- van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van de typerende jaren twintig architectuur met zowel Nieuwe Haagse School als Amsterdamse School stijlkenmerken. Het object valt op door de gave verhoudingen en de bijzondere detaillering in vormgeving en kleur.

- van stedebouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging op de voormalige omwalling- en grachtstructuur. Het gebouw is gelegen bij de zuidelijke entree tot de historische binnenstad op geringe afstand van de gracht.

- van cultuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een transformatorhuisje uit de betreffende periode, dat van belang is voor de geschiedenis van de elektriciteitsvoorziening en de typologische ontwikkeling van het transformatorhuisje.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Nutsbedrijf

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1925
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden
Expressionisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Versteeg, G. ; Gelderland
architect / bouwkundige / constructeur