Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
513823
Complexnummer: 
513822 - Pompstation
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
16 november 1999
Kadaster deel/nr: 
82779/69
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Groningen
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Groningen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Onnen
X-Y coördinaat: 
241068 - 574621

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

POMPGEBOUW bestaande uit een hoofdgebouw met twee vleugels, opgetrokken in een aan de Delftse School verwante stijl, in een rode baksteen in halfsteensverband op een trasraam van gesinterde klinkers. De daken (zadel en schild) zijn gedekt met een grijze Gotische pan en zijn voorzien van houten goten op klossen. De gevels worden geleed door staande vensters, deels met blank glas-in-lood, onder rollagen van gesinterde steen.

Het hoofdgebouw heeft een zadeldak tussen twee hoge uitkragende topgevels met een rollaag en deels een klimmend fries van gesinterde steen. Middenin de voorgevel (zuid) een uitgebouwd portaal met smalle gevelbanden van gesinterde steen, onder een koperen, drie keer uitzwenkend schilddakje met geprofileerde goot, waarin de hoofdentree. Deze bestaat uit een getoogde deur met zesruits getoogd deurlicht met een halfronde gemetselde stoep met bordes van rode tegels en aan weerszijden een vierkant gemetseld muurtje met natuurstenen afdekplaat; de stoep ligt op een grotere, twee treden hoge gemetselde stoep met bordes van stoeptegels met aan het uiteinde een deels ommuurd gemetseld platform. Links van de entree een baksteen met "1934". Aan weerszijden van het portaal drie staande vensters met blank glas-in-lood onder een rollaag van gesinterde steen en boven het portaal drie lange, smalle keperboogvensters met glas-in-lood en metselwerk accenten in gesinterde steen; aan de top twee ijzeren beugels voor een vlaggenstok. In de westgevel vier, twee bij twee geplaatste glas-in-loodvensters; aan de oostzijde zijn de venters dichtgemetseld. De overige vensters in de zijgevel van het hoofdgebouw zijn aan het oog onttrokken door de latere verlengingen en dwarsverbindingen. De later verplaatste topgevel aan de achterzijde heeft dezelfde indeling als die aan de voorzijde; alleen is het portaal vervangen door dubbele stalen glasdeuren onder een rollaag van gesinterde steen; voor de deuren een natuurstenen stoep (drie treden) tussen gemetselde zijmuurtjes.

De linker- en rechtervleugel hebben beide een dwarsgeplaatst deel onder een zadeldak, dat later is verlengd (zie inleiding). De uitkragende topgevels zijn voorzien van een decoratieve rollaag langs de dakrand in gesinterde steen. De linkervleugel met gemetselde schoorsteen op de nok, heeft aan de zuidzijde rechts drie smalle, lange staande vensters van glas-in-lood en horizontale roeden en links een glas-in-lood venster met eronder een keldervenster; in de topgevel aan de zuidzijde een tweedelig venster, waarvan het onderdeel tweeruits, tussen twee kortere smalle vensters en in de top een langwerpig zeshoekig venster, alle met glas-in-lood. De topgevel aan de westzijde heeft een indentieke indeling, waaraan later vier keldervensters zijn toegevoegd; in de noordzijde van de topgevel een glas-in-loodvenster en een keldervenster. Rechts in de westgevel twee stalen, dichtgezette keldervensters en links een deur (niet origineel) met glas-in-lood bovenlicht onder een rollaag en een gemetselde stoep met ruim bordes. De rest van de gevel bestaat uit de verlenging uit 1950.

De rechter vleugel heeft aan de zuidzijde een later toegevoegd plat transformatorgedeelte grenzend aan het hoofdgebouw en het dwarsgeplaatst deel. De topgevel aan de zuidzijde heeft een stalen deur (oorspronkelijk een venster) tussen twee glas-in-loodvensters; in de top een zeshoekig glas-in-loodvenster. De topgevel aan de oostzijde heeft een gemetselde 'topschoorsteen' met vier ontluchtingsroosters, en twee hooggeplaatste stalen deuren met stalen opstapje; aan beide zijkanten van de topgevel twee kelderopeningen met roosters. Links in de oostgevel een twee glas-in-loodvensters en rechts twee glas-in-loodvensters. De rest van de oostgevel bestaat uit de verlenging uit 1950.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: in het hoofdgebouw de ijzeren vakwerkspanten steunend op decoratieve gepleisterde pilasters; in de kelder de gietijzeren buisleidingen met afsluiters en loodverbindingen uit 1934.

Waardering

Pompgebouw uit 1934 van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als voorbeeld van een pompgebouw uit 1934 in een stijl verwant aan de Delftse School

- als goede representant van het oeuvre van architect A.R. Wittop Koning

- vanwege de opvallende vormgeving en de detaillering

- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de beide dienstwoningen en het filtergebouw

- vanwege de bijzondere ligging in de Onnerpolder

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaWaterleidingweg89755 TNOnnen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieHandelsgebouwen, opslag- en transportgebouwenHandel en kantoorKantoorgebouw
Neeoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenIndustrieNutsbedrijf

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HarenO304

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
TraditionalismeDelftse schoolonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19341934exactvervaardiging
19501950exactverbouwing

verlenging gebouw

19611961exactverbouwing

verlenging en verbouw gebouw