Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513826
Complexnummer
513822 - Pompstation
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82779/82
Kadastrale aanduiding
Haren O 304
Waterleidingweg 2, 9755 TN te Onnen

Omschrijving

Omschrijving

Deels onder de grond gebouwd FILTERGEBOUW opgetrokken in gewapend beton en rode baksteen, en afgedekt met een dikke laag aarde waar gras op groeit. De gevels worden geleed door staande stalen kozijnen met een horizontale roede. Voor de kozijnen is gaas gespannen. Het in 1943 gereed gekomen gebouw heeft aan alle vier zijden een overkapping steunend op betonnen pijlers op een verhoogd terras tussen twee gemetselde wanden, die buiten de overkapping overgaan in een hellend muurtje met vlechtwerk.

De hoofdentree bevindt zich midden in de voorgevel (zuid) en bestaat uit dubbele aluminium deuren (niet origineel) in een (onder de overkapping) iets uitgebouwd bakstenen gedeelte met aan weerszijden twee staande vensters. Een decoratieve beklinkerde vloer tussen twee hoger gelegen, ommuurde terrassen leidt naar de entree; aan beide zijden verleent een gemetselde trapje (drie treden) toegang tot de met klinker bestrate terrassen. Voor de entree ondersteunen twee gemetselde pijlers de overkapping.

De noordzijde heeft in het midden een boven en buiten de overkapping uitstekend bakstenen deel met aan de noordzijde twee enkele stalen deuren en een dubbele aluminium deur onder een betonlatei, en vier staande tweeruits stalen vensters (waarvan één later is dichtgezet), eveneens met betonlatei.

In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: de originele indeling met buizenkelder en reinwaterkelders, bedieningsbordes en voor- en nafilters.

Waardering

Filtergebouw uit 1943 van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde

- als voorbeeld van een filtergebouw uit 1943

- de (on)opvallende vormgeving als bunker

- de aarden afdekking

- de gaafheid van zowel het ex- als het interieur

- de functionele relatie met de andere gebouwen op het terrein

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513822. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Nutsbedrijf

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1943
1943
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing