Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
513999
Complexnummer: 
513998 - Schatzenburg
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
2 september 2002
Kadaster deel/nr: 
10828/15
Internationaal Kenteken: 
Ja

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Friesland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Waadhoeke
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Dronryp
X-Y coördinaat: 
172578 - 579584

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2:

HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG behorende tot de buitenplaats Schatzenburg en deels gelegen op een afgegraven terp. In structuur en verschijningsvorm gaaf bewaarde kleinschalige buitenplaats in landschapsstijl uit de jaren '40 van de 19de eeuw met elementen van een oudere, formele aanleg die zich met name nog manifesteert in de begrenzing van de buitenplaats, de moestuin en de boomgaarden, de aan drie zijden van het huis lopende gracht (noord, west, zuid). De landschappelijke aanleg kwam tot stand tijdens de bewoning tussen 1839-1887 van Schatzenburg door Assuerus Quaestius, en vertoont verwantschap met het werk van L.P. Roodbaard. De landschappelijke aanleg wordt gekenmerkt door een open presentatie aan de voorzijde, parallel aan de oude weg naar Menaldum (oost) met daarin de entree en aansluitende rondweg om de niervormige vijver, solitaire bomen, heesters en een rij leilinden. In het gazon rond de vijver - maar ook elders op Schatzenburg - groeit stinsenflora. Aan de noordzijde de grote boomgaard met een oude lindenlaan, deels parallel aan de oude weg naar Menaldum, deels parallel aan het noordelijke deel van de rondweg; deze boomgaard heeft een parkachtige inrichting met nog herkenbaar beloop van slingerpaden en aan de zuidoostkant solitairen, heesters en geknotte esdoorns. Een tientallen meters lange houten schutting sluit de boomgaard aan de noordkant af. Aan de zuidzijde tussen het hoofdgebouw en de gracht met populierensingel en een houtwal, de moestuin met nabij gelegen bruggetje en bloemperken. Pal ten westen van het hoofdgebouw de kleine boomgaard met omlopend pad dat aan de zijde van de gracht door hagen wordt omzoomd; deze boomgaard is ter plaatse van de in 1897 gesloopte bijgebouwen aangelegd. Verder aan de westkant een gesloten en glooiende presentatie van de aanleg in de vorm van het Quaestiusbos, ook bekend als Reigersbosje met een diepgelegen vijver in de vorm van een kikkervisje en in verbinding staand met de gracht; deze vijver met parkbosje ligt op een vergraven terp; houten bruggetje uit 1986. Rond de vijver een wandelpad met op het verste punt een verhoging met panoramisch uitzicht naar het westen over de akkers. Vergelijkbare verhogingen kunnen op twee uiterste plaatsen in de aanleg worden aangetroffen, namelijk in de noordelijke en zuid-oostelijke hoek. Een sloot omgeeft de buitenplaats aan de noord-, oost- en zuidzijde.

Waardering:

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Schatzenburg is van algemeen belang:

- als zeldzaam en representatief voorbeeld van een midden 19de-eeuwse aanleg in landschapsstijl met behoud en integratie van oudere, formele kenmerken;

- wegens het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur;

-wegens de nog vrij gaaf behouden gebleven structuur; - omdat er functioneel-ruimtelijke en historische relaties met de overige onderdelen van de buitenplaats bestaan.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaEastryp19035 VNBijDronryp

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
DronrijpE80

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.onbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoen

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19001940globaalvervaardiging