Actualiteit gegevens: 16-03-2022

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
514014
Complexnummer: 
514012 - Lyndenstein
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
28 juli 2003
Kadaster deel/nr: 
82692/150
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Fryslân
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Opsterland
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Beetsterzwaag
X-Y coördinaat: 
201018 - 563652

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK EN TUINAANLEG - OVERTUIN

De OVERTUIN sluit ruimtelijk gezien aan op het voorterrein (oorspronkelijk naar ontwerp van L.P. Roodbaard uit omstreeks 1825; heringericht in 1978 in geometrische stijl door de Heidemij). Het ontwerp van de overtuin (L.P. Roodbaard; na 1832) voorzag in een transformatie van de oorspronkelijk formele 18de-eeuwse aanleg tot landschappelijke tuin. Hoofdelement is de langgerekte slingerende vijver, die ongeveer halverwege een afsplitsing had aan de oostzijde. Oorspronkelijk lag er over deze zijarm een brug, maar deze is later vervangen door een dam. De vijver vindt een visuele beëindiging in de opgeworpen heuvel waarop zich het zomerhuis bevond. Rondom de vijver loopt een wandeling in de vorm van een slingerend pad. Aan weerszijden staan nog enkele oude linden die tot de formele aanleg behoren. De randen van de tuin worden afgesloten door bosschages. Hier en daar heeft Roodbaard aan de oostzijde vista's in deze begroeiing uitgespaard. Door de bouw van de particuliere woningen met tuinen aan deze zijde is het effect hiervan echter verloren gegaan. In het oorspronkelijke ontwerp was het begin van de overtuin ingedeeld in een aantal kleinere perken. Later is hier één gazon van gemaakt, waarin het Neptunusbeeld is geplaatst. Het hekwerk van de overtuin is een kopie naar het hekwerk voor Lyndenstein.

Waardering

De historische park- en tuinaanleg (overtuin) behorende tot de buitenplaats Lyndenstein is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom en de daarmee samenhangende geschiedenis;

- vanwege de plaats die het ontwerp inneemt in het vroege oeuvre van L.P. Roodbaard;

- als goed voorbeeld van een voor de provincie Friesland kenmerkende overtuin;

- vanwege de visuele en ruimtelijke samenhang met het hoofdgebouw en het bijgebouw;

- vanwege de plaats die de overtuin inneemt in de reeks van (over)tuinen in Beetsterzwaag;

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van de aanleg.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHoofdstraat39244 CLBijBeetsterzwaag

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
BeetsterzwaagB2222
BeetsterzwaagB4671
BeetsterzwaagB4709
BeetsterzwaagB4419
BeetsterzwaagB4342
BeetsterzwaagB3918

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoen

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18321839exactvervaardiging