Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
514106
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
21 februari 2000
Kadaster deel/nr: 
9915/10
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Friesland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Súdwest-Fryslân
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Sneek
X-Y coördinaat: 
172833 - 560637

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

De WONINGEN gelegen aan het Julianapark zijn gebouwd in 1901 in de stijl van de Art Nouveau naar een ontwerp van L.W.A. de Blinde en liggen schuin tegenover het station. Toen in 1883 de spoorlijn naar Leeuwarden tot stand was gekomen ontwikkelde het gebied tussen stad en station zich heel geleidelijk. De vereniging Floralia had in de jaren 1880 al moeite gedaan om bij het station een plantsoen van allure aan te laten leggen. Na de bouw van de 'grootsteedse huizenrij' werd een plantsoen, het Julianapark, aangelegd dat sindsdien veelvuldig is veranderd. De Blinde, die tevens de bouwer was, is echter aan het project failliet gegaan omdat de huizen lang leeg stonden. De nagenoeg symmetrische façade van de 16 woningen is één geheel waarbij de individuele woonblokken door geleding van de structuur en variatie in metselwerk goed herkenbaar zijn. De woningen zijn in variërende mate gemoderniseerd of aangepast, hetgeen ook voor de achtergevel geldt. Zware structurele wijzigingen hebben echter niet plaats gevonden. De monumentale façade heeft een sterk 'stedelijk' karakter en is derhalve een unicum voor Sneek en Friesland.

Omschrijving

Het complex is opgetrokken in rode, donkerrode en gele bakstenen afgewisseld met witte pleisterwerk speklagen, lateien en sluit- en aanzetstenen. Bij het maaiveld een hardstenen plint met daarboven zwart pleisterwerk dat begrensd wordt door de doorlopende hardstenen onderdorpel van de begane grond venster-partijen. Het samengestelde dak is, met uitzondering van de torens die zijn uitgevoerd als een leien kruisdak, uitgevoerd als een leien maasdak.

De Julianapark gevel is op te delen in vijf onderdelen: het centrale middenblok, twee tussenblokken en twee hoekblokken.

Het centrale blok: In het midden een topgevel met hoekpirons geflankeerd door lagere delen en begrensd door twee vierkante 'torens' met een convex tentdak en in de nok een zinken piron. De torens en het middendeel zijn uitgevoerd in rood metselwerk; ieder bevat een dubbele ingang onder een segmentboog (geel); een verdiepingsvenster met bovenlicht onder zwaar bepleisterde latei; hierboven bij de torens drie smalle vensters en bij het topgeveldeel een venster onder een rondboog; onder het dak van de torens links en rechts resp. 'anno' en '1901'. De lagere delen hebben ieder op de begane grond met geel metselwerk twee vensters onder bepleisterde latei; op de verdieping in rood metselwerk twee vensters onder segmentboog en bepleisterde zware lekdorpel; hierboven geel metselwerk en drie vensters; gemetselde balustrade als dakopstand.

Een tussenblok: Twee ingangspartijen gevat in rood metselwerk met op de verdieping een gemetseld balkon op bepleisterde consoles; dubbele balkondeur met bovenlicht; een schoudergevel bij het dak met in de top een venster. Aan weerszijden en tussen de schoudergevels op de begane grond twee vensters onder een bepleisterde latei; op de verdieping twee vensters onder een segmentboog; bakgoot op klossen; in het dakvlak een dakkapel onder lessenaarsdakje.

Het linker hoekblok: Op de afgeronde hoek een rond torentje met smalle vensters onder een spitsdak, uitgevoerd in donkerrood metselwerk; hieronder op de verdieping een gemetseld balkon op bepleisterde consoles; dubbele balkondeur met bovenlicht; op de begane grond een dubbele toegangsdeur. Een dubbele ingangspartij onder segmentboog met op de verdieping een venster onder bepleisterde architraaf; hierboven een dakopstand met hoekpilasters, een convex middenstuk en een boogvenster. Het geveldeel tussen de toren en de topgevel op de begane grond: een dubbel vensters en een toegang; op de verdieping een dubbel en een enkel venster; hierboven drie vensters; alle onder een bepleisterde latei; gemetselde balustrade als dakopstand.

Het rechter hoekblok: als links, de toren is echter iets meer in het gebouw geschoven en de hoekingang en balkon ontbreken; het tussendeel heeft op de eerste etage drie vensters en op de tweede etage een boogvenster boven de deur, twee kleine vensters en in de toren twee schietgaten. Daarboven twee vensters en een gemetselde balustrade als dakopstand. De andere gevels variëren sterk en bevatten verder geen noemenswaardige details.

Het INTERIEUR is in variërende mate gaaf. Bij diverse woningen zijn de binnenkozijnen, binnendeuren, schouwen en/of plafonds nog aanwezig.

Waardering

De woonhuizen aan het Julianapark zijn van algemeen cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:

- als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling;

- voor het oeuvre van de architect;

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp;

- vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van de stad;

- vanwege de historische ruimtelijke relatie met de groenvoorziening;

- vanwege de redelijke architectonische gaafheid;

- vanwege de relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving;

- vanwege de voor Friesland typologische zeldzaamheid.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaPrinses Julianapark28601 GJSneek
NeePrinses Julianapark38601 GJSneek
NeePrinses Julianapark48601 GJSneek
NeePrinses Julianapark58601 GJSneek
NeePrinses Julianapark68601 GJSneek
NeePrinses Julianapark78601 GJSneek
NeePrinses Julianapark88601 GJSneek
NeePrinses Julianapark98601 GJSneek
NeePrinses Julianapark108601 GJSneek
NeePrinses Julianapark118601 GJSneek
NeePrinses Julianapark128601 GJSneek
NeePrinses Julianapark138601 GJSneek
NeePrinses Julianapark148601 GJSneek
NeePrinses Julianapark158601 GJSneek
NeePrinses Julianapark168601 GJSneek
NeePrinses Julianapark178601 GJSneek

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
SneekA5854A2
SneekA5854A1
SneekA1953
SneekA1952
SneekA1954
SneekA2158
SneekA2838
SneekA2837
SneekA1951
SneekA1950

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Art Nouveauinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonblok

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19011901exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Blinde De, L.W.A. ; Drenthearchitect / bouwkundige / constructeur