Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
514154
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82673/157
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Grave E 732
Grave, Tegen vestingwerken

Omschrijving

Inleiding

Op de overigens niet van rijkswege beschermde R.K. begraafplaats, gelegen tegen de voormalige vestingwerken aan de zuidoostelijke zijde van Grave, staat het in sobere neo-gotische stijl uitgevoerde GRAFMONUMENT uit 1885 van I.G. Le Sage ten Broek (1775-1847), een ontwerp van de Nijmeegse beeldhouwer P.A. de Leeuw. In dat jaar heeft is door een speciaal in het leven geroepen commissie een geldinzameling gehouden om, namens de Nederlandse katholieke gemeenschap, in nagedachtenis van Le Sage ten Broek, ter vervanging van het ruim 35 jaar oude, verrotte grafkruis een nieuw grafmonument te kunnen plaatsen. De sokkel van het grafteken rust op verschillende treden, bestaande uit natuurstenen en kunststenen voetplaten.

De onderste is in de loop van de twintigste eeuw vervangen, dan wel toegevoegd.

Omschrijving

Het hardstenen grafmonument bestaat uit een grafkruis met op de dwarsbalk de inscriptie: "spes mea", gesteld op een eveneens natuurstenen, gekanteelde, op voetplaten rustende sokkel met op de hoeken overhoeks geplaatste flankeerkolommetjes.

Tussen de kolommen is tegen de (westelijke) voorzijde van de sokkel een marmeren medaillon geplaatst, met in hoogreliëf het portret van de overledene. Op dezelfde plaats aan de zuidelijke, oostelijke en noordelijke zijde een marmeren plaquette met respectievelijk de inscripties: "Hulde van Ned. Katholieken / aan de nagedachtenis / van Joachim George / Lesage ten Broek / Den edelen bekeerling / den onvermoeiden strijder / den voorbeeldigen Christen / A.D. 1885", "Geb. te Groningen 27-11-1775 / In den schoot der kerk / teruggekeerd 1806 / Ridder van / 't Gouden Spoor 1840 / overl. te Grave 11-7-1847 / R.I.P." en: "'K verlang geen kost- / baar praalgesteente / geen ijdle lofspraak / op mijn graf / maar 't Kruis alleen / dat me in dit leven / de hoop op beter / leven gaf".

Waardering

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de geschiedenis van het katholicisme vanwege de herinnering aan een belangrijke katholieke emancipator uit de negentiende eeuw, het is van belang voor de typologische ontwikkeling van het grafmonument. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk van de beeldhouwer P.A. de Leeuw. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Katholieke begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1800
1800
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Erebegraafplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
invloeden