Actualiteit gegevens: 15-10-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
514164
Complexnummer: 
514163 - Warblings
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
12 januari 2001
Kadaster deel/nr: 
12514/1
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Limburg
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Beekdaelen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Doenrade
X-Y coördinaat: 
191606 - 331058

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

FAMILIEGRAF WARBLINGS, 1889. Gesitueerd op het kerkhof achter het koor van de R.K. Kerk van de H. Jozef te Doenrade, in het verlengde van de middenas van genoemde kerk. Het grafmonument is opgericht in opdracht van pastoor J.M. Warblings van de Jupille-gemeente te Luik en vervaardigd door de firma Laboureur et Filles te Jupille, Luik.

Omschrijving

Hardstenen familiegraf, met de kenmerken van een priestergraf. Een getrapt hardstenen bordes, waarop een vierzijdige grafsteen. Een bekroning voorzien van vlamornamenten, frontons met IHS-monogram en een kruis met corpus. Op de hoeken van de grafsteen ornamenten in de vorm van omgekeerde toortsen. Op de grafsteen is een witmarmeren plaat bevestigd met het opschrift: "Hier ligt begraven de Hoog Eerw Monseigneur Joannes Christianus Warblings voornaamste stichter en weldoener dezer parochie en kerk. Huis Prelaat van Z.H. Paus Leo XIII, vicaris-generaal van Mgr den bisschop van Luik en Deken van 't kathedrale kapittel aldaar. Geboren te Doenrade den 9 April 1814. Overleden te Battice België den 12 July 1888. Hij rust in vrede". Bordes en grafsteen worden omgeven door zes hardstenen zuiltjes in de vorm van brandende toortsen, onderling verbonden door kettingen.

Waardering

Het familiegraf Warblings is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van het culturele, sociaal-maatschappelijke en geestelijke belang dat de hier begraven familie voor Doenrade heeft gehad. Daarnaast is het graf van belang als specimen van een typologische ontwikkeling. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de esthetische kwaliteiten, het materiaalgebruik en de ornamentiek van het graf. Het graf heeft belangrijke ensemblewaarden vanwege de weloverwogen situering achter het koor, in de lengte-as van de kerk en is van betekenis voor het aanzien van het dorp. Het familiegraf Warblings is in belangrijke mate gaaf bewaard gebleven en is van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de dorpse omgeving. Daarmee beschikt het familiegraf in regionaal opzicht over een belangrijke cultuurhistorische zeldzaamheidswaarde.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaKerkstraat426439 ASDoenrade

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieUitvaartcentra en begraafplaatsenBegraafplaats en -onderdelenGraf

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
OIRSBEEKD1071

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.onbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Uitvaartcentra en begraafplaatsenBegraafplaats en -onderdelen

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18891889globaalvervaardiging