Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
514171
Complexnummer
514169 - Mobach aardewerkfabriek
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82670/6
Kadastrale aanduiding
Utrecht R 1093
Utrecht R 1092
Kanaalweg 25, 3526 KM te Utrecht
Kanaalweg 26, 3526 KM te Utrecht

Omschrijving

Kanaalweg 24 - arbeiderswoningen plateelbakkerij Mobach

Omschrijving Complexonderdeel 2/

Eenvoudig dubbele DIENSTWONING uit begin 20e eeuw, behorende bij plateelbakkerij op voorterrein, bestaande uit éénlaags overdwars gesitueerd geschakelde woningen met pannen zadeldak. De deur- en venstertravee zijn gespiegeld geschakeld, beiden met bovenlichten. In de kap een eenvoudige dakkapel.

Waardering

Dubbel woonhuis van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex van de aardewerkfabriek Mobach.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 514169. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1895
1913
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Arbeiderswoning(K)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing