Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
514202
Complexnummer
514184 - Merwedekanaal
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82617/142
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Catharijne C 10114
Catharijne D 9033
Catharijne D 9032
Catharijne C 8798
Utrecht, Leidseweg 90, Lombok

Omschrijving

Omschrijving

IJzeren dubbele OPHAALBRUG ('Abel Tasmanbrug') uit 1906, als onderdeel van het sluizencomplex, gelegen in de Leidsche Rijn, ter hoogte van de kruising met het Merwedekanaal. De twee identieke bruggen zijn volgens het technische principe van hameipoort, met van vakwerk voorziene priemen en balans, geconstrueerd. In de opengewerkte middenbalk van de hameipoort is het jaartal '1906' uitgespaard. Het val bestaande uit H-profielen met houten dwarsbalken, is middels kettingen met de balans verbonden. De draagconstructie bestaat uit aan weerszijden van de weg geplaatste dubbele geschoorde profielbalken. De landhoofden zijn in baksteen en natuursteen uitgevoerd. In de bruggenhoofden een bijbehorende schotbalkwaterkering.

Waardering

Dubbele ophaalbrug van algemeen belang vanwege de architectonische waarde als typologisch voorbeeld van een ijzeren dubbele ophaalbrug rond 1900. Van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een civieltechnische ontwikkeling. Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 514184. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Verkeersbrug

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1906
1906
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Ophaalbrug (C)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing