Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
514344
Complexnummer
514318 - Eerste algemene begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82829/176
Kadastrale aanduiding
Tolsteeg B 3243
Bij Gansstraat 167, 3582 EG te Utrecht

Omschrijving

Omschrijving

GRAFMONUMENT (vak 12, grafnr 64) bestaande uit groot marmeren kruis met anker er om heen, geplaatst op een rotsblokkenformatie met daarop drie medaillons met teksten. Voor de rotsformatie nog 4 liggende medaillons, waarvan 1 met tekst. Tekst op eerste medaillon " Jhr. M.W. van Rensselaar Bowier/ vice admiraal / adjudant der koning i.b.d. / geb 16 aug. 1822 / gest. 21 aug. 1889". Tekst op tweede medaillon :" Jonkvr. M.M./ van Beresteijn/ douaiere Jhr. M.W. / van Rensselaar/ Bowier/ geb. 12 april 1832/ gest. 12 maart 1906 ".

Tekst op derde medaillon: " Jhr. J.J.C.G. van Rensselaar Bowier/ adelborst 1e klasse / geb. 23 juli 1858/ gest. 24 juli 1877 ".

Eén liggende ronde steen met tekst: "Jhr Cormar/ van Rensselaar Bowier/ geb. 5 aug. 1858/ gest. 2 nov. 1896".

Waardering

19e eeuws grafmonument van algemeen belang vanwege de kunsthistorische waarde als voorbeeld van grafkunst met oorspronkelijke vormgeving. Tevens vanwege de funerair-historische waarde als onderdeel van de begraafplaats 'Soestbergen'.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 514318. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Grafmonument Algemene begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1889
1900
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing