Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
514526
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
26 juni 2000
Kadaster deel/nr: 
18744/6
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Apeldoorn
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Apeldoorn
X-Y coördinaat: 
194643 - 470047

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Grote vrijstaande voormalige VILLA, gelegen aan de noordelijke zijde van de Deventerstraat. Het pand is in 1909 gebouwd in opdracht van J.J. von Zeppelin door de bekende Apeldoornse architect A.van Driesum, die het pand ontwierp in een traditionele, aan de UM 1800 verwante, bouwstijl. Het huis is niet meer als woonhuis in gebruik en in 1948 tot kantoor verbouwd. De indeling is met uitzondering van de zolder in de loop der tijd gewijzigd. Ter plaatse van de rechterzijgevel bevindt zich nog een groot glas-in-loodraam op de plaats van de oorspronkelijke badkamer. De tuin van het pand was aanvankelijk groter en strekte zich in westelijke richting uit. De oorspronkelijke tuinaanleg is verdwenen en een bakstenen tuinmuurtje scheidt de huidige tuin van de Deventerstraat.

Omschrijving

Het in kruisverband gemetselde pand is gebouwd op een rechthoekig grondvlak en heeft een overstekend, afgeplat, schilddak met ingezwenkte dakschilden. Het dak is belegd met gesmoorde tuiles du Nord pannen en de geprofileerde gootlijst rust op houten klossen. Op het voorschild en op het achterschild bevinden zich dakkapellen met een gezwenkt dak en twee ramen met elk een 7-ruits bovenlicht. Het pand heeft twee bouwlagen. Rond het pand loopt een bakstenen plint die met een natuurstenen waterlijst is afgesloten. Van de vier hoekschoorstenen zijn er drie verdwenen. De gevels eindigen aan de bovenzijde met een architraaflijst en een bakstenen fries. De meeste vensters hebben aan de bovenzijde een afsluiting, bestaande uit een van een profiellijstje voorziene lateibalk en een anderhalf steens strek met gepleisterde geboorte- en sluitstenen.

De VOORGEVEL heeft een nagenoeg symmetrische opzet. De begane grond heeft in het midden een segmentvormige erker met een breed stolpraam en twee zijramen. Hierachter bevond zich de woonkamer. Boven het stolpraam bevindt zich een 24-ruits bovenlicht, de zijramen hebben elk een 16-ruits bovenlicht. Aan elke zijde van de erker bevinden zich een smal schuifraam met een 16-ruits bovenlicht en twee gekoppelde schuiframen met elk een 16-ruits bovenlicht.

De verdieping heeft boven de erker drie gekoppelde schuiframen, waarvan het middelste breder is dan de overige twee. Het middelste raam heeft een 24-ruits bovenlicht, de twee flankerende ramen elk een 12-ruits bovenlicht. Aan weerszijden van dit kozijn bevindt zich een zwart cartouche op een wit gepleisterd en gekanteld vierkant veld. Links bevindt zich het woord "anno", rechts het jaartal "1909" op een rechthoekig veld binnen dit cartouche. Links in de gevel bevindt zich een grote loggia, rechts een gekoppeld raam als op de begane grond. De loggia heeft aan de voorzijde een baksteenbalustrade en een gemetselde kolom op de hoek. Boven de muuropening bevindt zich een gedecoreerde lateibalk.

Ter plaatse van de LINKER ZIJGEVEL de oorspronkelijke tuingevel, wordt de ingesneden lateibalk ondersteund door twee fraai vormgegeven houten zuiltjes met kapitelen en ingesneden motieven. Ook aan deze zijde bevindt zich een baksteenbalustrade met een houten dekbalk. Op het balkon komen een deur met een 20-ruits bovenlicht en een dubbele deur met een 36-ruits bovenlicht uit. Links van het balkon bevinden zich op de begane grond en op de verdieping een schuifraam (enkelruits bovenraam op begane grond, 24-ruits op de verdieping). Onder het balkon bevindt zich een dubbele tuindeur met een 36-ruits bovenlicht. De twee zijramen hebben elk een 20-ruits bovenlicht. De ACHTERGEVEL heeft een asymmetrische indeling. Links bevindt zich de oorspronkelijke platgedekte bijkeuken met daarin een achterdeur en getraliede zijramen met lateibalken en rollagen. Boven de aanbouw bevinden zich een deuropening met een 4-ruits bovenlicht met rechts daarvan twee boven elkaar geplaatste kozijnen met elk twee gekoppelde schuiframen. Deze ramen belichten het huidige trappenhuis en hebben vermoedelijk vroeger een glas-in-loodvulling gehad. Rechts van de aanbouw bevinden zich twee in breedte van elkaar verschillende voormalige tuindeuropeningen met respectievelijk een 24-ruits en een 36-ruits bovenlicht. Het houtwerk ervan is nog oorspronkelijk. Boven de linkerdeur bevindt zich op de verdieping nog een stolpraam met een 24-ruits bovenlicht.

De RECHTER ZIJGEVEL bevat aan weerszijden van de ingang een raam met een 24-ruits bovenlicht. De toegangsdeur bevindt zich onder een houten afdak op gesneden houten consoles en heeft een 3-ruits bovenlicht. Rechts naast de ingang bevinden zich twee kelderkoekoeken met elk een 6-ruits kelderraam. Boven de ingang heeft de verdieping een met glas-in-lood gevuld raam.

Het INTERIEUR bevat nog twee hoekstookplaatsen.

Waardering

VILLA in Um 1800 stijl, ontworpen door A. van Driesum, in 1909.

- Het pand Deventerstraat 37 is van architectuurhistorische waarde als goed en - vooral wat betreft het exterieur - vrij gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa waarvan de bouwstijl verwijst naar de op traditionele architectuur gestoelde Um 1800 Stijl. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals het geavanceerde materiaalgebruik en de sobere, maar zorgvuldig vormgegeven detaillering. Karakteristiek zijn ondermeer de vormgeving van het dak en de raamdetailleringen. Het ontwerp is van belang in het oeuvre van de Apeldoornse architect A. van Driesum, die in dit gebied meerdere objecten ontwierp. Er is sprake van een ensemblewaarde met de naastgelegen villa Deventerstraat 39. Beide villa's liggen aan de rand van de villawijk de Parken.

- Van stedebouwkundige waarde door de situering aan de Deventerstraat, nabij de hoek met de Generaal van Heutzlaan. Het pand vormt hier, vooral in combinatie met het naastgelegen pand Deventerstraat 39, een opvallend beeldbepalend element bij de entree van het centrum van Apeldoorn.

- Van cultuurhistorische waarde als herkenbaar element uit een maatschappelijke ontwikkeling. Het pand is gebouwd als huisvesting van de nieuwe en kapitaalkrachtige stedelijke elite, die zich bij voorkeur vestigde in kapitale villa's in ruim opgezette parkachtig aangelegde villawijken. De Parken behoort tot de grootste en oudste villawijken van dit type in ons land en de aanleg droeg ertoe bij dat het aanzien van het dorp en de sociale gelaagdheid van haar bevolking sterk veranderde.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaDeventerstraat377311 LTParkenApeldoorn

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
APELDOORNAA1645

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Heroriëntatie op tradit. bouwwijzenUm 1800-stijlinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Villa

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19091909exactvervaardiging

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Driesum Szn, A. (Andries) van ; Gelderlandarchitect / bouwkundige / constructeur