Actualiteit gegevens: 23-12-2017

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
514550
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
26 juni 2000
Kadaster deel/nr: 
18744/12
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Apeldoorn
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Apeldoorn
X-Y coördinaat: 
193398 - 471576

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

DUBBELE VILLA gelegen op de hoek van de Loseweg en de Dillenburg. Het pand is gebouwd in 1879 in een eclectische stijl. Doordat de ingangen in de zijgevels zijn gesitueerd en de voorgevel aan de Loseweg een strenge symmetrische opzet heeft, komt het pand over als één woonhuis.

Omschrijving

Het in kruisverband gemetselde, bakstenen pand is opgetrokken op rechthoekige plattegrond. Het pand bestaat in hoofdopzet uit een rechthoekig blok van anderhalve bouwlaag, souterrain en bel étage, onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt schilddak. Boven het midden van de voorgevel bevindt zich een fors dakhuis van één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pan gedekt zadeldak. De achtergevel van dit dakhuis valt gelijk met de nok van het schilddak. Aan de achterzijde is in het midden van het schilddak een zakgoot haaks op de nokrichting aangebracht, teneinde lichttoetreding in het dakhuis mogelijk te maken. In het schilddak zijn dakkapellen met merendeels lessenaarsdaken geplaatst. De vensters van de dakkapellen in voor- en zijgevels bevatten 2-ruits stolpramen met in elk raam bovenin, door roeden verdeeld, twee vierkante ruitjes. Bakgoten langs de verspringende dakvlakken verzorgen de afwatering van hemelwater. Diverse gemetselde schoorstenen van ongelijke grootte komen verspreid over de dakvlakken voor. Alle gevels hebben een gepleisterde plint, afgedekt met een geprofileerde deklijst. De vensters in voor- en zijgevels hebben op de begane grond een gepleisterde omlijsting van pilasters met casementen en een Corinthisch kapiteel en worden beëindigd met een fronton. De top van het fronton is voorzien van een kuif. Het metselwerk ter plaatse van de schouderstukken van de frontons boven de ramen vertoont zonder uitzondering onregelmatigheid dat duidt op een wijziging.

De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL heeft gepleisterde hoekpilasters in blokverband en bevat in de plint vier gedeelde vensters met 2-ruits ramen. De bel étage heeft vier tweelichten met 2-ruits stolpramen en enkelruits bovenlichten. Het dakhuis heeft gepleisterde hoekpilasters met casementen. Het dakhuis wordt beëindigd met een gepleisterd fronton met cirkelmotief. Het timpaan is uitgevoerd in schoon metselwerk. De gevel bevat hier twee tweelichten met 2-ruits stolpramen en halfronde enkelruits bovenlichten. De tweelichten zijn elk gevat in één gepleisterde halfronde omlijsting.

De bel étage van de LINKER ZIJGEVEL bevat twee smalle vensters, in uitvoering identiek aan die in de voorgevel, maar met slechts één 2-ruits stolpraam en een enkelruits bovenlicht. Tussen de vensters een portiek met hoofdentree. De portiek heeft een gepleisterde omlijsting van pilasters met casementen en een Corinthisch kapiteel en wordt beëindigd met een fronton. De entree bestaat uit een houten paneeldeur met enkelruits bovenlicht.

Het linker deel van de symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL bevat in de plint rechts een 2-ruits stolpvenster en in het midden een toegang met vernieuwde houten deur. De bel étage heeft in het midden een gedeeld venster met 4-ruits schuifvensters (1x1+3). Rechts een 8-ruits schuifvenster (2x1+3). De vensters worden ontlast door steens strekken. De achtergevel van het dakhuis bevat een rond gietijzeren venster met roedeverdeling in bloemvorm.

Het rechter deel van de symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL bevat in de plint links een 2-ruits stolpvenster en in het midden een toegang met houten deur met meerruits glaspaneel. De bel étage heeft in het midden een gedeeld venster met 4-ruits schuifvensters (1x1+3). Links een 8-ruits schuifvenster (2x1+3). De onderste twee ramen zijn bezet met geel kathedraalglas. De vensters worden ontlast door steens strekken. Ter plaatse van de zolder zijn de twee dakkapellen omgebouwd tot nooduitgangen. Tegen de gevel is een stalen brandtrap bevestigd. De achtergevel van het dakhuis bevat een rond gietijzeren venster met roedeverdeling in bloemvorm. De bel étage van de RECHTER ZIJGEVEL bevatte in oorsprong eveneens twee smalle vensters, in uitvoering identiek aan die in de voorgevel, maar met slechts één 2-ruits stolpraam en een enkelruits bovenlicht. Ter plaatse van het linker venster is een serre toegevoegd en is het stolpraam gewijzigd in een doorgang. Boven het dak van de serre is de omlijsting van het venster bewaard gebleven. Tussen de vensters een portiek met hoofdentree. De portiek heeft een gepleisterde omlijsting van pilasters met casementen en een Corinthisch kapiteel en wordt beëindigd met een fronton. De entree bestaat uit een houten paneeldeur met enkelruits bovenlicht. De serre is in hout opgetrokken op rechthoekige grondslag en is afgedekt met een afgeplat zinken schilddak, met ingezwenkte schilden. Alle houten onderdelen zijn zeer rijk bewerkt. De serre rust op geprofileerde stijlen, met daartussen een zaagtandboog van gesneden plankjes. Het voor- en het achtervlak van de serre bevat twee T-vormig ingedeelde vensters met een bovenlicht met afgeronde hoeken. Het zijvlak bevat in het midden een gedeeld venster met twee T-vormig ingedeelde vensters en ter weerszijden twee enkelruits vensters met dito bovenlichten. De bovenlichten hebben afgeronde hoeken. De serre wordt beëindigd met een houten bakgoot op klossen.

In het INTERIEUR van beide woningen zijn enkele fraaie stucplafonds aanwezig met geprefabriceerde midden- en hoekornamenten. De stucornamenten zijn vrijwel zeker afkomstig van het atelier Silberling & Zoon te Amsterdam-Sloterdijk. Tegen de achtergevel van beide woningen een traphal met bordestrap. De serre van de woning Dillenburg 1 bezit een soort tentgewelf.

Waardering

Dubbele VILLA uit 1879 in eclectische stijl.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en vrij gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa in eclectische stijl. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals het geavanceerde materiaalgebruik en de rijke ornamentiek. Karakteristiek is onder meer de gave, in hout uitgevoerde serre met zeer rijke detaillering. Er is sprake van een ensemblewaarde als onderdeel van de villabebouwing langs de Loseweg, waarbinnen het pand behoort tot de omstreeks 1890 gangbare villatypen, welke samen met de oudere en later typen en stijlen zeer goed de ontwikkeling van de villabouw weergeven.

- Van stedebouwkundige waarde vanwege de ligging tegenover de tuinen van het Loo. De voorgevel van de villa legt in zijn voornaam voorkomen een relatie met deze koninklijke tuinen. Met de situering van de villa, op de hoek Loseweg/Dillenburg, wordt het belang van de uiterlijke verschijningsvorm van de villa nog eens onderstreept. Daarnaast maakt de villa onderdeel uit van de waardevolle en goed bewaarde oostelijke gevelwand van de Loseweg. Aan de westzijde van de Loseweg grenst de landschappelijk waardevolle paleistuin van Het Loo.

- Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de oorspronkelijke bebouwing in de nabijheid van paleis Het Loo.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaLoseweg1427315 HBLoo, HetApeldoorn
NeeDillenburg17315 HGLoo, HetApeldoorn

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Woonhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
APELDOORNAB1955
APELDOORNAB1954

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Eclecticismeinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Woningen en woningbouwcomplexenWoonhuis(K)Villa

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18791879exactvervaardiging