Actualiteit gegevens: 03-08-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
514676
Monumentnaam
De monumentnaam is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Oranje Nassauschool
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
16 oktober 2001
Kadaster deel/nr: 
12273/1
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Utrecht
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
De Bilt
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Bilthoven
X-Y coördinaat: 
142210 - 459477

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

SCHOOLGEBOUW voor voortgezet onderwijs, genaamd de Oranje Nassauschool, in 1930 gebouwd naar ontwerp van de gemeentearchitect P.J. Vermaak. De vormgeving van het gebouw vertoont nauwe verwantschap met de architectuur van de architecten W.M. Dudok en de Amerikaan F.L. Wright. Dit komt onder meer naar voren in het materiaalgebruik (gele baksteen) en de lage gevels (Soestdijkseweg) met de hoog opgaande en overstekende dakschilden. Aan de achterzijde bevinden zich diverse aanbouwen. Deze aanbouwen zijn door middel van een moderne corridor met de oude school verbonden.

Omschrijving

Vrijliggend schoolgebouw heeft een samengestelde, globaal L-vormige plattegrond, en telt één en twee bouwlagen onder een met riet gedekt, hoog opgaand schilddak met verschillende nok- en dakvoethoogten. De gevels zijn met gele baksteen in Vlaams verband opgetrokken en zijn voorzien van diepe voegen. In de gevels zijn stalen vensters van verschillende grootte met roedenindeling gezet. Deze bevinden zich doorgaans vlak onder de dakvoet. De gevel aan de zijde van de Soestdijkseweg (westen) heeft een meer gesloten karakter gekregen dan de oostgevel, waarin grote vensterpartijen zijn gezet ten behoeve van de hierachter gelegen klaslokalen.

De west- of voorgevel heeft links een naar voren gelegen lager bouwvolume onder schilddak. Hierin zijn de directeurskamer en de oorspronkelijke hoofdingang gesitueerd. De ingang, bestaande uit een dubbele deur, bevindt zich in de zuidgevel van dit bouwvolume. De meer teruggelegen gevel van het hoofdvolume heeft twee bouwlagen en springt meer naar rechts een weinig terug. Deze geleding is in het dak voortgezet. De gevel rechts van de geleding heeft een vensterreeks met muurdammen direct onder het overstekende dakschild. In de eerste bouwlaag bevinden zich regelmatig geplaatste smalle verticale vensters. Geheel rechts springt de gevel weer een weinig naar voren. Deze geleding wordt eveneens in het schilddak voortgezet en sluit aan op een lagere aanbouw dat haaks op het hoofdvolume staat. Hierin bevondt zich oorspronkelijk de gehoorzaal annex gymnastiekzaal. Onder het dakschild van deze aanbouw bevinden zich in de noordgevel zes twaalfruitsvensters. Aan de kopzijde van de aanbouw zijn de dakschilden lager doorgetrokken. De achtergevel bestaat uit twee bouwlagen en heeft op de uiteinden een kleine voorsprong of risaliet die in het dakschild wordt voortgezet. Het linker hoekrisaliet heeft een gesloten karakter. In de eerste bouwlaag en onder de dakrand bevindt zich een vensterreeks. De middenpartij heeft zowel in de eerste als in de tweede bouwlaag (direct onder de dakrand) een vensterreeks van grote verticale vensters en smalle muurdammen. De rechter zijgevel heeft vier dubbele, houten deuren met roedenvensters. Daarboven is een doorlopende uitkragende latei van grindbeton. Boven de latei bevindt zich een reeks van zesruitsvensters, waartussen smalle muurdammen zijn gemetseld. In het dakschild is een langgerekte dakkapel met houten roedenvensters, waartussen rabatdelen zijn getimmerd.

Halverwege de gevel is een moderne aanbouw gerealiseerd. Het rechter risaliet heeft een schilddak, waarbij het voorste dakschild hoger opgetrokken is.

De linker zijgevel heeft rechts een aanbouw van de eerder genoemde directeurskamer. In de hoek bevindt zich een karakteristieke hoog opgaande schoorsteenpartij.

Het interieur van de school is wat de plattegrondindeling betreft nagenoeg origineel. Karakteristiek zijn de vestibule met trappartij en de gangen naar de lokalen met steenrode wandbetegeling en houten vensters en deuren met roedenindeling in de scheidingsmuur tussen de gang en lokalen. De tuin aan de zijde van de Soestdijkseweg heeft een belangrijke aanvullende waarde. Deze bestaat uit een met lage struiken en taxusbomen beplant gazon, dat door een recht pad naar de voormalige hoofdingang wordt doorsneden. Het pad wordt gedeeltelijk begrensd door een gemetselde L-vormige plantenbak naar de hoofdingang toe. Integratie van tuin en architectuur wordt bewerkstelligd door de gemetselde plantenbakken langs de gevels en door de L-vormige plantenbak. Het geheel vormt gezamenlijk een karakteristiek ensemble langs de Soestdijkseweg.

Waardering

Het schoolgebouw aan de Soestdijkseweg Zuid 208 is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een schoolgebouw met stijlinvloeden van W.M. Dudok en F.L. Wright. Tevens vanwege de grote ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van de oorspronkelijke, doorgaans villa-bebouwing aan de Soestdijkseweg.

Locatie

LocatienaamLocatieomschrijving
Bilthoven

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapSchoolgebouw
Neeoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenTuin

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
De BiltE3824

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
ExpressionismeDudok-trantonbepaald
ExpressionismeWrightiaanse stijlonbepaald

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Cultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapMiddelbare school

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19301930exactvervaardiging