Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
514696
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82735/49
Kadastrale aanduiding
Mijdrecht C 5084
Bij De Hoef Oostzijde 1, 1426 AD te De Hoef

Omschrijving

Inleiding

De Pondskoekersluis is een SCHUTSLUIS, gelegen in de Kerkvaart waar deze aansluit op de Kromme Mijdrecht. De sluis ontsluit de vaarwegen in de Polder Groot Mijdrecht. De sluis is aangelegd tussen 1850 en 1900. De draaibrug vormde oorspronkelijk de enige verbinding over dit deel van de Kerkvaart. De sluisdeuren worden sedert 1998, toen een restauratie plaatsvond, niet meer met de hand bediend, maar elektrisch.

Omschrijving

De nabij De Hoef gelegen schutsluis bestaat uit bakstenen kolkwanden met op constructief belangrijke plaatsen natuursteen of beton. De dekzerkprofielen zijn met ijzer versterkt en voorzien van bolders. In de wanden zijn natuurstenen haalkommen met haalpennen aangebracht.

De sluis heeft twee paar, naar het westen kerende, houten puntdeuren. Eén van elk paar deuren bevat een ijzeren schuif (rinket) met heugelstang. Ter weerszijden van het sluishoofd aan de Kromme Mijdrecht staan enkelvoudige houten dukdalven; aan de andere zijde van de sluis bevinden zich dubbele remmingswerken.

Over de sluis ligt een getuide, draaibare loopbrug, die in ijzer en hout is uitgevoerd.

Waardering

De schutsluis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een schutsluis in de Polder Groot Mijdrecht, alsmede vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de waterstaatkundige geschiedenis en de ontsluiting van het gebied.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Weg- en waterbouwkundige werken Waterkering en -doorlaat Sluis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Weg- en waterbouwkundige werken Waterkering en -doorlaat Schutsluis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing