Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
514794
Complexnummer: 
514792 - Wolfslaar
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
9 oktober 2000
Kadaster deel/nr: 
12811/12
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Breda
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Breda
X-Y coördinaat: 
114618 - 397004

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

Het park wordt gekenmerkt door een afwisseling van open en gesloten partijen door middel van gazons, bosschages, boomgroepen, vijvers en waterlopen. Van de situatie van voor omstreeks 1862 (de bouw van het huidige huis en koetshuis) zijn nauwelijks elementen bewaard gebleven. De aanleg van toen, later nog weer uitgebreid en veranderd, is waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk het werk van tuinarchitect Pierre Lieven Rosseels en eventueel diens zoon.

De entree tot het park wordt gevormd door het hek (5) nabij een vijverpartij (verbreding van de waterloop die de grens van het park volgt) en accidentatie. Een slingerende laan voert naar huis (1) en koetshuis (3). Vanuit het huis en zijn directe omgeving zijn er zichtlijnen naar het noorden en het zuiden. Die naar het noorden over het gazon en de vijver, waarbij de blik naar het aangrenzende open land wordt geleid door middel van verhogingen, boomgroepen en twee solitaire eiken aan weerszijden van de vijver. In de linker verhoging de ijskelder (8). De zichtlijn naar het zuiden voert over het grote gazon, via een sokkel (7) naar de zuidelijke rand waar het park overgaat in een bos met rabatten. Naast het koetshuis bevindt zich de moestuin (4). De wandeling wordt vanaf het huis voortgezet in oostelijke richting, over een brug, naar een driesprong met rododendrons, temidden van eiken. In noordelijke richting voert het pad door een hek (6) langs de rand van de buitenplaats naar hoofdingang (5). In zuidelijke richting voert het pad, eveneens met een gebogen lijn, in langs de grote vijver. Deze gebogen vijver met eilandjes grenst aan bospartijen en gazons. Vanaf het pad is er afwisselend zicht op bos, op de vijver of zelfs over de vijver naar het grote gazon ten zuiden van het huis. Uiteindelijk komt het pad uit bij dat gazon (directe zichtrelatie met het huis), om vervolgens via een bochtig beloop langs de niervormige vijver in het westen van het park weer bij het koetshuis (3) uit te komen. Overigens zijn sommige doorzichten deels dichtgegroeid.

De begrenzing wordt gevormd door de verschillende waterlopen om het park en de direct daaraan grenzende beplanting.

De beplanting wordt nu in hoge mate bepaald door eiken, ook wel door beuken en acacia's, in de bosschages taxus, rododendron en andere altijd groene heesters. Oorspronkelijk was de vegetatie gevarieerder.

Waardering

Het in huidige aanleg in hoofdzaak 19de en vroeg 20ste-eeuwse park is van algemeen belang vanwege:

- de aanleg in landschapsstijl met een uitgekiende afwisseling van open en gesloten gedeelten, vijverpartijen, accidentatie, doorzichten in en buiten het park, alles (tot en met de begrenzing van het park) in slingerende en gebogen lijnen;

- de schoonheid en kwaliteit van de samenstellende onderdelen (gazons, vijvers, waarvan één met eilandjes), ook in relatie tot de bebouwing; - de gaafheid van de structuur van het park;

- de zeldzaamheid van zulke gave parken in landschapsstijl, vrijwel uitsluitend gericht op vermaak, waar juist in Noord-Brabant utilitaire aspecten vaak zo'n grote rol spelen.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaWolfslaardreef1024834 SPBijBreda

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
GinnekenD2969
GinnekenD2974
GinnekenD2975

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlstijlzuiver