Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
514893
Complexnummer
514892 - St. Martinus
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82895/181
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
's-Heerenberg D 2805
Sint Jansgildestraat 54, 7037 AX te Beek

Omschrijving

Omschrijving

R.K. Kerk St. Martinus. De neogotische kerk van het type hallenkerk met dwarskappen ter plaatse van het transept, bestaat uit een vierkante toren, een driebeukig schip en een driezijdig koor, aan weerszijden geflankeerd door een zijkapel. Aan de zuidzijde van het koor bevindt zich de sacristie. De forse Nederrijnse toren (XVB), zonder steunberen, heeft drie geledingen en twee nissen in elk gevelvlak. De bovenste geleding en de ingesnoerde naaldspits dateren uit 1885. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, Asten, later voorzien van electrische opwinding. Het driebeukig schip bestaat uit een brede middenbeuk en smalle zijbeuken. Iedere beuk wordt afgesloten door een steil schilddak gedekt met leien in maasdekking. De sacristie heeft één bouwlaag onder eveneens een steil schilddak met leien in maasdekking. In het interieur is de lambrisering van het koor volledig betegeld, met daarin opgenomen tableau's met religieuze voorstellingen. Eénklaviers orgel, in 1898 gemaakt door de Gebr. Gradussen.

Waardering

R.K. hallenkerk met Nederrijnse toren, van cultuurhistorische-, architectuurhistorische- en stedenbouwkundige waarde:

- vanwege de afleesbare bouwgeschiedenis: een oudere toren met een neogotische kerk die in fasen zijn huidige vorm heeft gekregen

- vanwege de bijdragen van belangrijke architecten als H.J. Wennekers en W. te Riele - als kern van het complex

- vanwege een aantal interieuronderdelen

- vanwege de ligging op een historisch waardevole locatie aan de oostrand van Beek.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 514892. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk Rooms-katholieke kerk

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1339
1339
exact
Nederrijnse toren
verbouwing
1868
1868
exact
vergroting met zijbeuken H.J. Wennekers
verbouwing
1913
1913
exact
uitbreiding oostzijde (koor) W. te Riele

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Hallekerk

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Gotiek
invloeden