Actualiteit gegevens: 21-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
515067
Complexnummer: 
515065 - St.Petrus
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
9 oktober 2000
Kadaster deel/nr: 
16856/1
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Zuid-Holland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Leiden
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Leiden
X-Y coördinaat: 
94018 - 462861

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

De PASTORIE van de St. Petruskerk, gebouwd in 1935-36 naar traditionalistisch ontwerp van A.J. Kropholler, is opgetrokken met drie bouwlagen en kap-verdieping op vrijwel rechthoekige plattegrond in Ouderzorgsteen onder een geknikt zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen en een overstekende goot. De nok van de pastorie staat haaks op de nokrichting van de aangrenzende huizen.

De voorgevel (noordoost) is een puntgevel waarin de knik van het dak terug komt. Centraal in de voorgevel een ingangsportaal, dat bestaat uit een geknikt lessenaardak met rode verbeterde Hollandse pannen op twee zware pijlers met steunberen. Het portaal heeft aan drie zijden poortdoorgangen onder rondbogen, deels met afgeschuinde hoeken onder trompen van tufsteen. Aan de voorkant een opengewerkte gemetselde borstwering. In het portaal een rechtgesloten opgeklampte houten deur met een raam met sierijzers. Verder wordt de gevel geleed door rechtgesloten T-vensters met geglazuurde waterdorpels, onder strekken met aanzetstenen van tufsteen. In de geveltop een rond vierruits venster. Aan de zuidoostkant wordt de voorgevel verlengd in een hoge tuinmuur met een ezelsrug, waarin een houten deur met zware gehengen onder een rondboog.

In de zijgevels en achtergevel ook T-vensters onder strekken. Verder midden in de noordwestelijke zijgevel over de gehele hoogte tweelichten als traplichten, onder een iets opgelicht dakschild. Tegen deze zijgevel bevindt zich een platte éénlaags aanbouw met een breed T-venster en een dubbele houten garagedeur met vierruits raampjes, onder een rollaag. De kerk en pastorie worden met elkaar verbonden door een tussenlid onder een geknikt zadeldak. Voor de pastorie een erfscheiding bestaande uit een muurtje van rode baksteen met ezelsruggen en zware postamenten.

Interieur

In de pastorie zijn onder meer bewaard gebleven: de gang en het trappenhuis, uitgevoerd in schoon metselwerk, met aanzetstenen van tufsteen in de rondboogvormige doorgangen en rechtgesloten deuropeningen. In de gang een gemetseld getoogd gewelf, een Mariabeeld van aardewerk en een tegeltableau met de haan van Petrus. Lambriseringen van blauwgroen geglazuurde baksteen, rode tegels op de vloer. Enkele ruimtes met zwaar geprofileerde houten lambriseringen, paneeldeuren met gehengen onder balkenlagen. In de keuken zijn nog witjes bewaard gebleven.

Waardering

De uit 1935-36 daterende pastorie van de St. Petruskerk is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een kerkelijke dienstwoning in een voor de bouwtijd en functie kenmerkende traditionalistische vormgeving en als kenmerkend voorbeeld van het interbellumoeuvre van A.J. Kropholler.

In stedebouwkundig opzicht is de pastorie van betekenis vanwege de historisch-functionele en ruimtelijke relatie met de kerk en rijtjeshuizen en de beeldbepalende ligging in het hart van het complex.

Het exterieur is gaaf, het interieur overwegend gaaf bewaard.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaLorentzkade16A2313 GBLeiden
NeeLorentzkade16C2313 GBLeiden
NeeLorentzkade16E2313 GBLeiden
NeeLorentzkade16B2313 GBLeiden
NeeLorentzkade16D2313 GBLeiden

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieReligieuze gebouwenKerkelijke dienstwoningPastorie(F)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
LeidenM9271

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
TraditionalismeDelftse schoolonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19351936globaalvervaardiging