Actualiteit gegevens: 28-03-2019

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
515453
Complexnummer: 
515450 - Herinckhave
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
26 juni 2006
Kadaster deel/nr: 
50085/79
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Overijssel
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Tubbergen
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Fleringen
X-Y coördinaat: 
250628 - 489416

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

Linker BOUWHUIS. Twee symmetrisch aan weerszijden van het voorplein ten opzichte van elkaar gesitueerde bouwhuizen op rechthoekig langgerekte grondslag van één bouwlaag onder schilddak (rode pannen) zonder goten. De in rode baksteen opgetrokken bouwhuizen zijn gelijktijdig tot stand gekomen en dateren uit de bouwtijd van het hoofdhuis. Aan de buitenzijde boven de poortdoorgang van het linker bouwhuis is het jaartal 1743 aangebracht met gevelankers. In de gevels rondbogige meerruitsvensters in ijzer. De poortdoorgang van het linker bouwhuis, met aan weerszijden zandstenen schampstenen, leidt naar brug over de gracht. Ten zuiden hiervan aan de huiszijde, maar in het bouwhuis geïncorporeerd, bevindt zich een kapel; in 1769 werd verlof gegeven om voor Friedrich von Bönninghausen en zijn familie in hun huiskapel missen te laten lezen door een huiskapelaan. De kapel is een drie traveeën lange zaalkerk zonder sacristie. In de oostmuur rondboogvensters, in de zuid- en westmuur grote spitsboogvormige vensters. Op het dak een vierkante dakruiter onder tentdak met een luidklok uit 1828. Inwendig onder meer enige grafzerken van rode zandsteen van voormalige bezitters van Herinckhave, XVII en XVIII, afkomstig uit de vroegere parochiekerk van Tubbergen, verder een uit Duitsland afkomstig altaar, eikenhout, XVIII. De kapel is in de jaren 1910-1916 aanzienlijk gewijzigd. De oostelijke buitenmuur van het linker bouwhuis staat in de gracht.

Waardering

Linker BOUWHUIS, behorend tot de historische buitenplaats Herinckhave in cultuur- en architectuurhistorisch opzicht van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- als goed en gaaf bewaard gebleven 18de-eeuws voorbeeld van twee bouwhuizen van een voormalige Twentse havezate, die onderdeel uitmaken van een formele aanleg van omgrachte huisplaats met bouwhuizen,

- vanwege de functie als huiskapel

- vanwege de ensemble waarden.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHerinckhaveweg107666 LKFleringen

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenBijgebouwen kastelen enz.Bouwhuis

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
TUBBERGENG2448
TUBBERGENG2447

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
n.v.t.niet van toepassing