Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
515548
Complexnummer: 
515545 - Woningcomplex
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
4 september 2000
Kadaster deel/nr: 
82869/88
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Gelderland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Zevenaar
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Tolkamer
X-Y coördinaat: 
204442 - 429653

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving

DUBBEL WOONHUIS gebouwd op een T-vormige plattegrond en bestaande uit een éénlaags hoofdbouwmassa onder een overstekend zadeldak gedekt met gesmoorde en rode Muldenpannen. De nok bevindt zich evenwijdig aan de weg. Het dak is voorzien van mastgoten. Aan de voorzijde bevindt zich boven de Vlaamse gevel een aangekapt zadeldak met de nok loodrecht op de weg. Zowel op het voor- als op het achterschild bevinden zich links en rechts hoge gemetselde gepleisterde schoorstenen. De linker schoorsteen in het voorschild is uitgevoerd in schoon metselwerk. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, gemetseld in kruisverband. Aan de achterzijde bevindt zich een door middel van een smal tussenlid met de hoofbouwmassa verbonden éénlaags aanbouw onder een overstekend plat dak op gesneden consoles. Hierop bevindt zich op de grens tussen de twee woningen een brede hoog opgaande in baksteen opgetrokken gepleisterde schoorsteen. Tegen de achtergevel van deze aanbouw bevindt zich een aangebouwd houten schuurtje onder een lessenaarsdak gedekt met gesmoorde Muldenpannen. De VOORGEVEL is opgedeeld in zes traveeën waarbij de twee linker en de twee rechter traveeën voorzien zijn van vensters met T-schuiframen en achtruits bovenlichten met geel kathedraalglas. De vensters bezitten luiken aan weerszijden die samengesteld uit een paneel en een deel dat als persienne is uitgevoerd. De ramen in de twee linker traveeën zijn voorzien van voorzetramen. De twee middelste traveeën bevatten op de begane grond een beide traveeën beslaand ingangsportiek waarin zich de twee terugliggende voordeuren bevinden die door middel van een hardstenen stoep met twee treden zijn te bereiken. De ingangspartij wordt door een hoger opgetrokken gevelgedeelte met topgevel (Vlaamse gevel) extra geaccentueerd en bepaalt zo in sterke mate de hoofdbouwmassa. De twee vensters zijn ieder afzonderlijk en de deuren gezamenlijk beëindigd met een afgeschuinde hardstenen latei met daarboven in het metselwerk een blinde segmentboog. De vensters zijn ieder voorzien van een T-schuifraam met een zesruits bovenlicht. Het schuifraam heeft aan de onderzijde eveneens een roedenverdeling. Op de hoeken van de bouwmassa bevinden zich hardstenen blokken ter hoogte van de bovendorpel van de vensters en ter hoogte van de wisseldorpels. De LINKER ZIJGEVEL wordt gevormd door de links gelegen terugliggende gevel van de aanbouw aan de achterzijde en de rechts gelegen gevel van de hoofdbouwmassa. Deze laatste gevel is op de begane grond, met uitzondering van een door latei en een blind segmentboogje afgesloten kelderlicht, blind uitgevoerd. Op de verdieping bevinden zich twee door hardstenen lateien, waarboven blinde segmentboogjes, afgesloten vensters. De vensters zijn voorzien van stolpramen en achtruits bovenlichten met geel kathedraalglas. Links bevindt zich een uitgemetseld schoorsteenkanaal dat halverwege de begane grond verdieping begint. Tussen de aanbouw en de hoofdbouwmassa bevindt een smal tussenlid waarin een door middel van een viertal treden te bereiken fraaie paneeldeur met van een roedenverdeling voorziene glasvulling en een achtruits bovenlicht. In de gevel van de aanbouw bevindt zich een breed door een rollaag afgesloten venster met twee gekoppelde ramen waarvan de indeling gewijzigde is. De in hout opgetrokken uiterst links gelegen aanbouw is voorzien van een eenvoudige deur en raam. De ACHTERGEVEL van de hoofdbouwmassa heeft in iedere woning een breed door een blind segmentboogje afgesloten venster met twee gekoppelde vierruits stolpramen (rechter venster voorzien van dubbel glas) met twee achtruits bovenlichten. Naast ieder venster bevindt zich een klein door een strek afgesloten venster. De indeling van de RECHTER ZIJGEVEL is identiek aan die van de linker zijgevel.

Waardering

DUBBEL WOONHUIS uit 1912.

- Van architectuurhistorische waarde als vrij gaaf bewaard voorbeeld van een eenvoudig doch zorgvuldig gedetailleerd, in opdracht van het Rijk in 1912 ten behoeve van overheidsambtenaren gebouwd, dubbel woonhuis met aan de Neo-Renaissance en het Rationalisme ontleende elementen. De detaillering en vormgeving van het gebouw is kenmerkend voor het rijksbouwen in deze periode in het Eerste district in het algemeen en voor het werk van de rijksbouwmeester C.H. Peters in het bijzonder. Het dubbele woonhuis valt op vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp die onder meer tot uitdrukking komen in de gave verhoudingen, de zorgvuldige detaillering en het materiaalgebruik. Karakteristiek voor deze voor hogere beambten uitgevoerde woningen is de toepassing van hardsteen in plaats van geglazuurde profielsteen voor de afzaten.

- Van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het complex voormalige douanewoningen aan de Hoofdstaat 1-11.

- Van cultuurhistorische waarde vanwege als voormalige douanewoningen en als goed voorbeeld van de functionele en typologische ontwikkeling van het woonhuis in de vroege twintigste eeuw.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHoofdstraat96916 AATolkamer
NeeHoofdstraat116916 AATolkamer

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieWoningen en woningbouwcomplexenBedrijfs-,fabriekswoningBeambtenwoning

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
Lobith en SpijkB3982
Lobith en SpijkB2229

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Rationalismeonbepaald
Overgangsarchitectuuronbepaald
Neo-Renaissanceonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19121912exactvervaardiging