Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
515585
Complexnummer
515584 - Welgelegen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82755/59
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Sappemeer L 44
de Vosholen 60, 9611 TD te Sappemeer
de Vosholen 60 b, 9611 TD te Sappemeer

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 1: BORG.

XVII en XVIII; breed onderkelderd gebouw, baksteen, onder schilddak met verglaasde blauwe pannen; middenpartij verhoogd onder hoog eigen zadeldak dwars op het hoofddak en gevat tussen de als halsgevels beëindigde klokgevels toppen in het midden van de voor- en achtergevel. Voorgevel (noord) staat in de gracht. Ingangspartij (over brug bereikbaar) met smalle zijlichten; twee maal vier vensters met kleine ruiten in de voorgevel en drie in de achtergevel. Op de nokken vier schoorstenen met borden; op het dwarsdak één. Meerruits dakkapellen met driehoekige frontons. Evenwijdig aan en tegen de achtergevel van het hoofdgebouw (over iets meer dan de halve lengte) korte vleugel onder eigen schilddak met twee schoorstenen; dak iets lager dan dat van hoofdgebouw; raamindeling en dakpannen hetzelfde, evenals de twee kapellen boven de eindgevels. Inwendig onder meer: de hal met trappartij en gangfonteintje in Lodewijk XIV-stijl (roodbruin- en grijsgeaderd marmer; bak heeft versiering met knorren); een 18de-eeuwse schouw afkomstig uit de stad Groningen en een klokje uit 1688.

Waardering:

BORG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de bouw- en gebruiksgeschiedenis;

- vanwege de architectonische en cultuurhistorische waarden (Welgelegen is één der weinige nog overgebleven veenborgen);

- vanwege enkele waardevolle interieuronderdelen;

- als verrassend element in het vlakke Groningse land.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 515584. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Borg

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing