Actualiteit gegevens: 18-05-2022

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
515636
Complexnummer: 
515634 - De Braak
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
14 juni 2004
Kadaster deel/nr: 
82858/1
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Drenthe
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Tynaarlo
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Paterswolde
X-Y coördinaat: 
233518 - 574464

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2:

PARKAANLEG; de aanleg bestaat uit het centraal gelegen bosrijke deel met twee vijvers: de aanleg van Roodbaard, ong. 1827; het hoofdmoment hiervan zijn de twee vijvers, die zeer verschillend van vorm en grootte zijn; de grootste ligt min of meer centraal in het complexgebied en heeft twee armen en een uitstulping; in het westelijke deel ligt een niervormig eiland met een lage heuvel, waarop met name veel beuken; ten noorden van de grote vijver ligt de andere, kleinere vijver; deze strekt zich uit in noord-zuid richting en heeft een langgerekte en geschulpte vorm; aan het noordelijke einde, op de rand van het park, ligt een hoog heuveltje met een solitaire linde. Tussen de beide vijvers bevindt zich de open plek, waar tot 1896 het landhuis stond; na de afbraak ervan is er geen nieuw huis gebouwd. Op deze huisplaats staat aan de oostzijde naast de grote vijver een groepje oude linden; verder enkele solitaire beuken; ten noordoosten van de huisplaats en ten oosten van de kleine vijver bevindt zich de plek van de oude moestuin; er staan nu jonge fruitbomen. Aan de oostzijde van het complex, bij het ingangshek (zie onder 3) aan de Hoofdweg, begint de oprijlaan, die met een flauwe lange boog naar de huisplaats leidt; op dit punt vervolgt het tracé z'n weg als een rechte laan naar de westgrens van het complex; ook deze rechte laan geeft toegang tot het park. De gebogen laan heeft geen laanbeplanting en is verhard met gemalen rode natuursteen; het rechte stuk laan naar de Hooiweg is een zandweg met een beplanting van oude eiken, waarvan vele al verdwenen zijn. De in elkaars verlengde liggende lanen (in oost-westrichting) verdelen de buitenplaats in twee ongeveer even grote delen. In het midden van het noordelijk deel ligt de reeds genoemde kleine vijver, door een klein stuk oud bos omgeven; om de langgerekte vijver loopt een pad; ten oosten van dit bosje ligt een groot min of meer vierkant weiland met in het midden een groep van 5 oude eiken en twee drinkpoelen; aan de oostzijde wordt het weiland begrensd door de Hoofdweg; een deel van de wei is omgeven door een meidoornhaag; met een uitstulping reikt de wei in de noordwesthoek tot aan het heuveltje ten noorden van de vijver. Ten westen van het bosje liggen twee langgerekte weilanden, gescheiden door een houtwal met enkele oude eiken en een zandpaadje; aan de westkant grenzen de weiden aan de Hooiweg; de noordwei wordt aan de noordkant begrensd door de Wieringaslaan met dubbele rijen oude eik; deze laan zet zich als noordgrens van het complex oostwaarts door tot aan de Hoofdweg; langs de westgrens van de wei een meidoornhaag; de wei ten zuiden van de houtwal heeft langs de westgrens een laan met linden, die zich zuidelijk van de westelijke toegangslaan voortzet tot in en om de zuidwesthoek van het complex. In het midden van het zuidelijk parkdeel ligt de grote vijver, direct ten zuiden van de huisplaats; in het bos direct ten oosten, zuiden en westen van de vijver ligt een dicht patroon van slingerpaden, gedeeltelijk nog volgens de Roodbaardlijnen; er is ook een systeem van smalle slootjes; langs de westgrens van het westelijk bosdeel liggen een doolhof en een berceau van beuk uit het begin van de 20e eeuw; direct ten westen van de huisplaats en ten zuiden van de westelijke oprijlaan ligt de hertenkamp met drie solitaire eiken en drie groepjes eik; de gehele kamp is omgeven door een sloot, die langs de zuidkant een uitstulping in de hertenwei heeft; in de zuidwesthoek van het complex ligt, loodrecht op de hertenwei, een klein langgerekt weiland; op de scheiding ervan met het bos ligt de reeds genoemde berceau; het bos ten oosten en zuidoosten van de grote vijver dateert slecht ten dele uit de tijd van Roodbaard; een groot deel is in 1948 aangelegd op oude weidepercelen.

Waardering

PARKAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege het relatief gaaf bewaarde Roodbaarddeel van het complex;

- vanwege de landschappelijk-visuele waarden.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaHoofdweg2689765 CMPaterswolde

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
EeldeB267
EeldeB248
EeldeB273
EeldeB1878
EeldeB959
EeldeB247
EeldeB245
EeldeB285
EeldeB3463
EeldeB266
EeldeB254
EeldeB246
EeldeB3461
EeldeB1162
EeldeB261
EeldeB1877
EeldeB264
EeldeB2759
EeldeB269
EeldeB260
EeldeB265
EeldeB286
EeldeB288
EeldeB262
EeldeB272
EeldeB255
EeldeB287
EeldeB271
EeldeB270
EeldeB253
EeldeB3525
EeldeB3526
EeldeB3524
EeldeB3527
EeldeB3528
EeldeB3672
EeldeB3670
EeldeB3668
EeldeB3669
EeldeB3460
EeldeB3667
EeldeB3671

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenLandschapspark

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
18271827globaalvervaardiging