Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
515636
Complexnummer
515634 - De Braak
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82858/1
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Eelde B 3525
Eelde B 3526
Eelde B 3524
Eelde B 3527
Eelde B 3528
Eelde B 3672
Eelde B 3670
Eelde B 3668
Eelde B 3669
Eelde B 3460
Eelde B 3667
Eelde B 3671
Eelde B 3461
Eelde B 1162
Eelde B 261
Eelde B 1877
Eelde B 264
Eelde B 2759
Eelde B 269
Eelde B 260
Eelde B 265
Eelde B 286
Eelde B 288
Eelde B 262
Eelde B 272
Eelde B 255
Eelde B 287
Eelde B 271
Eelde B 270
Eelde B 253
Eelde B 267
Eelde B 248
Eelde B 273
Eelde B 1878
Eelde B 959
Eelde B 247
Eelde B 245
Eelde B 285
Eelde B 3463
Eelde B 266
Eelde B 254
Eelde B 246
Hoofdweg 268, 9765 CM te Paterswolde

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2:

PARKAANLEG; de aanleg bestaat uit het centraal gelegen bosrijke deel met twee vijvers: de aanleg van Roodbaard, ong. 1827; het hoofdmoment hiervan zijn de twee vijvers, die zeer verschillend van vorm en grootte zijn; de grootste ligt min of meer centraal in het complexgebied en heeft twee armen en een uitstulping; in het westelijke deel ligt een niervormig eiland met een lage heuvel, waarop met name veel beuken; ten noorden van de grote vijver ligt de andere, kleinere vijver; deze strekt zich uit in noord-zuid richting en heeft een langgerekte en geschulpte vorm; aan het noordelijke einde, op de rand van het park, ligt een hoog heuveltje met een solitaire linde. Tussen de beide vijvers bevindt zich de open plek, waar tot 1896 het landhuis stond; na de afbraak ervan is er geen nieuw huis gebouwd. Op deze huisplaats staat aan de oostzijde naast de grote vijver een groepje oude linden; verder enkele solitaire beuken; ten noordoosten van de huisplaats en ten oosten van de kleine vijver bevindt zich de plek van de oude moestuin; er staan nu jonge fruitbomen. Aan de oostzijde van het complex, bij het ingangshek (zie onder 3) aan de Hoofdweg, begint de oprijlaan, die met een flauwe lange boog naar de huisplaats leidt; op dit punt vervolgt het tracé z'n weg als een rechte laan naar de westgrens van het complex; ook deze rechte laan geeft toegang tot het park. De gebogen laan heeft geen laanbeplanting en is verhard met gemalen rode natuursteen; het rechte stuk laan naar de Hooiweg is een zandweg met een beplanting van oude eiken, waarvan vele al verdwenen zijn. De in elkaars verlengde liggende lanen (in oost-westrichting) verdelen de buitenplaats in twee ongeveer even grote delen. In het midden van het noordelijk deel ligt de reeds genoemde kleine vijver, door een klein stuk oud bos omgeven; om de langgerekte vijver loopt een pad; ten oosten van dit bosje ligt een groot min of meer vierkant weiland met in het midden een groep van 5 oude eiken en twee drinkpoelen; aan de oostzijde wordt het weiland begrensd door de Hoofdweg; een deel van de wei is omgeven door een meidoornhaag; met een uitstulping reikt de wei in de noordwesthoek tot aan het heuveltje ten noorden van de vijver. Ten westen van het bosje liggen twee langgerekte weilanden, gescheiden door een houtwal met enkele oude eiken en een zandpaadje; aan de westkant grenzen de weiden aan de Hooiweg; de noordwei wordt aan de noordkant begrensd door de Wieringaslaan met dubbele rijen oude eik; deze laan zet zich als noordgrens van het complex oostwaarts door tot aan de Hoofdweg; langs de westgrens van de wei een meidoornhaag; de wei ten zuiden van de houtwal heeft langs de westgrens een laan met linden, die zich zuidelijk van de westelijke toegangslaan voortzet tot in en om de zuidwesthoek van het complex. In het midden van het zuidelijk parkdeel ligt de grote vijver, direct ten zuiden van de huisplaats; in het bos direct ten oosten, zuiden en westen van de vijver ligt een dicht patroon van slingerpaden, gedeeltelijk nog volgens de Roodbaardlijnen; er is ook een systeem van smalle slootjes; langs de westgrens van het westelijk bosdeel liggen een doolhof en een berceau van beuk uit het begin van de 20e eeuw; direct ten westen van de huisplaats en ten zuiden van de westelijke oprijlaan ligt de hertenkamp met drie solitaire eiken en drie groepjes eik; de gehele kamp is omgeven door een sloot, die langs de zuidkant een uitstulping in de hertenwei heeft; in de zuidwesthoek van het complex ligt, loodrecht op de hertenwei, een klein langgerekt weiland; op de scheiding ervan met het bos ligt de reeds genoemde berceau; het bos ten oosten en zuidoosten van de grote vijver dateert slecht ten dele uit de tijd van Roodbaard; een groot deel is in 1948 aangelegd op oude weidepercelen.

Waardering

PARKAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege het relatief gaaf bewaarde Roodbaarddeel van het complex;

- vanwege de landschappelijk-visuele waarden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 515634. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1827
1827
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Landschapspark

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver