Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
515638
Complexnummer
515634 - De Braak
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82858/4
Kadastrale aanduiding
Eelde B 3461
Bij Hoofdweg 268, 9765 CM te Paterswolde

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 4:

TUINBEELD, 18e eeuw; tegen de gevel van het tuinmanshuis; oorspronkelijke plaats op de oostoever van de grote vijver; wit marmeren mythologische vrouwenfiguur; ontbloot bovenlijf, eronder met gedrapeerd kleed; het hoofd ontbreekt.

Waardering

TUINBEELD is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de cultuurhistorische en ornamentele waarden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 515634. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinbeeld

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing