Actualiteit gegevens: 21-03-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
515662
Complexnummer: 
515660 - Echten
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
17 februari 2003
Kadaster deel/nr: 
7874/198
Internationaal Kenteken: 
Ja

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Drenthe
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
De Wolden
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Echten
X-Y coördinaat: 
223622 - 525518

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG.

De hoofdstructuur van de parkaanleg is 18de-eeuws of ouder, bestaande uit: a. oprijlaan met weilanden; b. voorplein; c. achtertuin; d. bospercelen. Ad a.: de oprijlaan, in de as van het huis, begint aan de Zuidwolderweg en loopt oostwaarts in een rechte lijn op het huis af; klinkerbestrating; enkele rijen eik aan weerszijden; via een dam met nieuwe baksteen- muren eindigt de laan op het voorplein. Aan weerszijden van de laan een weiland; in het zuidelijke een duifhuis (zie onder 7). Ad b.: het voorplein wordt aan beide zijden (noord en zuid) geflankeerd door een bouwhuis en aan de oostkant door de brug over de binnengracht naar het huis; tussen de brug en de bouwhuizen staat fraai hekwerk (zie onder 5); de inrichting is nieuw; er staan twee fraaie zonnewijzers (zie onder 9) en nog enkele majestueuze oude linden. Ad c.: de rechthoekige achtertuin, ingesloten door de buitengracht en de oostarm van de binnengracht, heeft een nieuwe inrichting, die als zodanig niet beschermenswaardig is; alleen het achterste gedeelte, nabij het Oude Diep, heeft nog een 19de-eeuws karakter: hier liggen een slingervijver en een ronde kom met enkele oude fruitbomen; alsook een oude schuur (zie onder 8). Langs de zuidelijke grachtarm nog restanten van een oude beukenhaag. Ad d.: ten zuiden en ten noorden van de buitengracht liggen oude bospercelen met restanten van slingerpaden; gemengd naald- en loofhout met veel onderbegroeiing van hulst; de Z-vormige vijver in het noordelijke perceel is van recente datum en derhalve niet beschermenswaardig.

Waardering

PARKAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de visueel-landschappelijke waarden;

- vanwege de nog vrijwel ongeschonden hoofdstructuur;

- als wezenlijk cultuurhistorisch onderdeel van het complex.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaZuidwolderweg17932 PNBijEchten

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenHistorische aanleg

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
RuinenF1011
RuinenF2659
RuinenF2658
RuinenF1134
RuinenF324
RuinenF1896
RuinenF1829
RuinenF298
RuinenF1898
RuinenF1869
RuinenF1897

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Landschapsstijlstijlzuiver

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Kastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoen